"usunąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usunąć" po polsku

usunąć

phrasal verb
 1. strip out
czasownik
 1. disattach
  • usunąć, cofnąć (coś co jest przyłączone)
 2. debarrass
Bt remove Icon obrazek do "delete" po polsku
czasownik
 1. remove ****
  • usuwać (coś skądś) [przechodni]
   It can help you remove wine stains from your clothing. (To może ci pomóc usunąć plamy z wina z twojego ubrania.)
   Please do not remove this notice. (Proszę nie usuwać tego ogłoszenia.)
 2. chip ***
  • ciosać, usuwać
   The forester chipped branches from the tree. (Leśniczy usunął gałęzie z drzewa.)
   She got tired chipping the wood. (Ona zmęczyła się ciosając drzewo.)
 3. delete * , del (skrót) **
  • kasować (np. pliki, zdjęcia), usuwać (np. imię z listy) [przechodni]
   Her part was deleted in the final cut of the movie. (Jej kwestia została usunięta podczas ostatniego montażu filmu.)
 4. erase *
  • usuwać (np. dane z pamięci komputera)
 5. oust
 6. drop , *****
  • pomijać, usuwać (np. czyjeś nazwisko, kogoś z drużyny) [przechodni]
   I dropped your name accidentally, I'll fix it in a minute. (Pominąłem twoje imię przypadkowo, za minutę to naprawię.)
   The coach wants to drop me from the team because I didn't come to the training yesterday. (Trener chce usunąć mnie z drużyny, bo nie przyszedłem wczoraj na trening.)
 7. dislodge
 8. excise
 9. shift ****
  • usuwać (np. plamy) British English [przechodni]
   You can shift the greasy spot by using dish soap. (Możesz usunąć tłustą plamę za pomocą płynu do mycia naczyń.)
   Will this washing powder shift coffee stains? (Czy ten proszek usunie plamy z kawy?)
 10. depose
 11. unload *
 12. abolish *
 13. dele , deleatur
 14. unstage   [przechodni]
 15. ablate
 16. unplace
 17. exscind
 18. subduct  
phrasal verb
 1. cut out *
 2. sweep away
 3. wipe off
  • wymazywać, usuwać
   The murderer forgot to wipe his fingerprints off the knife. (Morderca zapomniał usunąć swoje odciski palców z noża.)
 4. root out
 5. strip away
 6. pluck out
 7. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) potocznie
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)
phrasal verb
 1. cut something out
 2. clear something away
  • uprzątać coś, usuwać coś
   Can you clear these books away? I need to use the table. (Czy możesz usunąć te książki? Potrzebuję skorzystać ze stołu.)
   I have to clear my clothes away because I'm expecting guests. (Muszę uprzątnąć moje ubrania, bo spodziewam się gości.)
 3. collect something up
 4. smooth something out
 5. knock something off
 6. smooth something away

Powiązane zwroty — "usunąć"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
inne

"usunąć" — Słownik kolokacji angielskich

strip out kolokacja
 1. strip czasownik + out particle = pozbyć się (czegoś), okroić (z czegoś), usunąć (coś z czegoś)
  Bardzo silna kolokacja

  It would help if we could strip out the less academic at some point and move them into a more trade based learning environment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo