BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"pozbywać się czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozbywać się czegoś" po polsku

czasownik
 1. dump **
  • wyrzucać (do śmieci), pozbywać się [TRANSITIVE]
   She dumped the flowers that he'd given her. (Ona pozbyła się kwiatów, które on jej dał.)
   I decided to dump all her letters. (Zdecydowałem się wyrzucić wszystkie jej listy.)
   She dumped her old and worn out clothes. (Ona pozbyła się swoich starych i znoszonych ubrań.)
   Could you dump this box for me? (Czy możesz wyrzucić dla mnie to pudełko?)
   He dumped his rubbish in the forest. (On zostawił swoje śmieci w lesie.)
 2. remove ****
  • usuwać na stałe, pozbywać się [TRANSITIVE]
   How can I remove this horrible tattoo? (Jak mogę usunąć ten okropny tatuaż?)
   This scar reminds of the accident, I want to remove it. (Ta blizna przypomina mi o wypadku, chcę się jej pozbyć.)
 3. discard *
 4. shed , **
 5. eradicate
 6. purge
 7. unload *
 8. jettison
 9. offload , także: off-load
 10. deep-six
phrasal verb
 1. throw away
phrasal verb
 1. write somebody out
  • pozbywać się kogoś (np. postaci w filmie)
   They should write that character out. It is boring. (Powinni pozbyć się tej postaci. Jest nudna.)
 2. cast somebody aside
 3. pawn somebody off

pozbywać się czegoś

phrasal verb
 1. part with something
  • pozbywać się czegoś (kierując się bardziej rozsądkiem, niż chęcią oddania tej rzeczy np. starego samochodu)
   I'm afraid I will have to part with my old car. (Obawiam się, że będę musiał pozbyć się mojego starego samochodu.)
 2. shake something off  
 3. smooth something away
 4. pawn something off
 5. slough something off   literary
idiom
 1. be quit of something   British English formal
phrasal verb
 1. dispose of something *  
  My neighbour disposed of all of his land. (Mój sąsiad pozbył się całej swojej ziemi.)
 2. work something off  
  He worked off his weight. (On pozbył się swoich kilogramów.)
  I worked that ugly table off. (Pozbyłem się tamtego brzydkiego stołu.)
 3. throw something out
 4. shake something out
 5. do away with something
 6. fling something out
 7. cast something aside
 8. fling something away
 9. pension something off
 10. weed something out
 11. shuffle something off   literary
 1. be rid of something  
 2. mop something up , mop somebody up , mop up
czasownik
 1. eighty-six something American English , 86 something *
czasownik
 1. dismantle *
 2. trash **
  • wyrzucić, pozbyć się American English informal
   You should trash these shoes, they are so old. (Powinieneś wyrzucić te buty, są takie stare.)
   I don't want to see this in my house, trash it! (Nie chcę tego widzieć w moim domu, pozbądź się tego!)
 3. toss ***
  • uwolnić się, pozbyć się informal
   Toss these things, you don't use them. (Pozbądź się tych rzeczy, nie używasz ich.)
   I tossed all my old photographs. (Pozbyłam się wszystkich moich starych fotografii.)
 4. dispatch * , także: despatch
 5. debarrass
phrasal verb
 1. strip out
 2. cast away
 3. breed out
 4. turf out , turf someone out , turf something out

Powiązane zwroty — "pozbywać się czegoś"

czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo