"pozbywać się czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozbywać się czegoś" po polsku

obrazek do "dump" po polsku
czasownik
 1. dump **
  • wyrzucać (do śmieci), pozbywać się [przechodni]
   She dumped the flowers that he'd given her. (Ona pozbyła się kwiatów, które on jej dał.)
   I decided to dump all her letters. (Zdecydowałem się wyrzucić wszystkie jej listy.)
   She dumped her old and worn out clothes. (Ona pozbyła się swoich starych i znoszonych ubrań.)
   Could you dump this box for me? (Czy możesz wyrzucić dla mnie to pudełko?)
   He dumped his rubbish in the forest. (On zostawił swoje śmieci w lesie.)
 2. remove ****
  • usuwać na stałe, pozbywać się [przechodni]
   How can I remove this horrible tattoo? (Jak mogę usunąć ten okropny tatuaż?)
   This scar reminds me of the accident. I want to remove it. (Ta blizna przypomina mi o wypadku. Chcę się jej pozbyć.)
 3. discard *
 4. shed , **
 5. eradicate
 6. purge
 7. dispose *
 8. unload *
 9. jettison
 10. offload , także: off-load
 11. deep-six
phrasal verb
 1. throw away
phrasal verb
 1. write somebody out
  • pozbywać się kogoś (np. postaci w filmie)
   They should write that character out. It is boring. (Powinni pozbyć się tej postaci. Jest nudna.)
 2. clear somebody out
 3. cast somebody aside
 4. pawn somebody off

pozbywać się czegoś

phrasal verb
 1. part with something
  • pozbywać się czegoś (kierując się bardziej rozsądkiem, niż chęcią oddania tej rzeczy np. starego samochodu)
   I'm afraid I will have to part with my old car. (Obawiam się, że będę musiał pozbyć się mojego starego samochodu.)
 2. shake something off  
 3. smooth something away
 4. pawn something off
 5. slough something off   termin literacki
idiom
 1. be quit of something    BrE oficjalnie
obrazek do "throw something out" po polsku
phrasal verb
 1. dispose of something *  
  My neighbour disposed of all of his land. (Mój sąsiad pozbył się całej swojej ziemi.)
 2. work something off  
  He worked off his weight. (On pozbył się swoich kilogramów.)
  I worked that ugly table off. (Pozbyłem się tamtego brzydkiego stołu.)
 3. throw something out
 4. shake something out
 5. do away with something
 6. fling something out
 7. cast something aside
 8. fling something away
 9. pension something off
 10. weed something out
 11. shuffle something off   termin literacki
 1. be rid of something  
 2. mop something up , mop somebody up , mop up
czasownik
 1. eighty-six something AmE , 86 something *
czasownik
 1. dismantle *
 2. trash **
  • wyrzucić, pozbyć się  AmE potocznie
   You should trash these shoes, they are so old. (Powinieneś wyrzucić te buty, są takie stare.)
   I don't want to see this in my house, trash it! (Nie chcę tego widzieć w moim domu, pozbądź się tego!)
 3. toss ***
  • uwolnić się, pozbyć się potocznie
   Toss these things, you don't use them. (Pozbądź się tych rzeczy, nie używasz ich.)
   I tossed all my old photographs. (Pozbyłam się wszystkich moich starych fotografii.)
 4. dispatch * , także: despatch
 5. debarrass
phrasal verb
 1. strip out
 2. cast away
 3. breed out
 4. turf out , turf someone out , turf something out