ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"pozbyć się czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozbyć się czegoś" po polsku

pozbyć się czegoś

obrazek do "throw something out" po polsku
phrasal verb
 1. dispose of something *  
  My neighbour disposed of all of his land. (Mój sąsiad pozbył się całej swojej ziemi.)
 2. work something off  
  He worked off his weight. (On pozbył się swoich kilogramów.)
  I worked that ugly table off. (Pozbyłem się tamtego brzydkiego stołu.)
 3. throw something out
 4. shake something out
 5. do away with something
 6. fling something out
 7. cast something aside
 8. fling something away
 9. pension something off
  • pozbyć się czegoś (z powodu starości) potocznie
 10. weed something out
 11. shuffle something off   termin literacki
idiom
 1. do away with something  
  I need to do away with these old clothes to make some space in my room. (Muszę pozbyć się tych starych ubrań, żeby zrobić trochę miejsca w pokoju.)
  We have to do away with the evidence; they can't find out that we did it. (Musimy pozbyć się dowodów; nie mogą się dowiedzieć, że to my to zrobiliśmy.)
 2. drop something like a hot potato
 1. be rid of something  
 2. mop something up , mop somebody up , mop up
  • pozbyć się czegoś, kogoś (np. opozycyjnych wojsk)
czasownik
 1. eighty-six something AmE , 86 something *
 1. get rid of something  
  to free oneself from something
  Let's get rid of that old armchair. (Pozbądźmy się tego starego fotela.)
  We didn't know how to get rid of our guests. (Nie wiedzieliśmy, jak pozbyć się naszych gości.)
phrasal verb
 1. dispose of somebody *
 2. do away with somebody
  • pozbyć się kogoś (zabić) potocznie
   I'll pay you good money if you do away with that rat. (Zapłacę ci dużo pieniędzy, jeżeli pozbędziesz się tego zdrajcy.)
 3. kick somebody out
 4. cast somebody off
 5. boot someone off , boot off
 6. winnow somebody out
 7. shunt off somebody    AusE potocznie
idiom
 1. see the back of somebody
 2. do away with somebody
  • pozbyć się kogoś, zamordować kogoś potocznie
   I need to find someone who will do away with my enemy. (Muszę znaleźć kogoś, kto zamorduje mojego wroga.)
   He knows too much about us, we have to do away with him. (On wie o nas zbyt wiele, musimy się go pozbyć.)
 3. give somebody the shake   slang
 1. be rid of someone  
 2. get rid of somebody
czasownik
 1. dismantle *
 2. eradicate
 3. trash **
  • wyrzucić, pozbyć się  AmE potocznie
   You should trash these shoes, they are so old. (Powinieneś wyrzucić te buty, są takie stare.)
   I don't want to see this in my house, trash it! (Nie chcę tego widzieć w moim domu, pozbądź się tego!)
 4. toss ***
  • uwolnić się, pozbyć się potocznie
   Toss these things, you don't use them. (Pozbądź się tych rzeczy, nie używasz ich.)
   I tossed all my old photographs. (Pozbyłam się wszystkich moich starych fotografii.)
 5. dispatch * , także: despatch
 6. offload , także: off-load
 7. debarrass
phrasal verb
 1. strip out
 2. cast away
 3. breed out
 4. turf out , turf someone out , turf something out
obrazek do "dump" po polsku
czasownik
 1. dump **
  • wyrzucać (do śmieci), pozbywać się [przechodni]
   She dumped the flowers that he'd given her. (Ona pozbyła się kwiatów, które on jej dał.)
   I decided to dump all her letters. (Zdecydowałem się wyrzucić wszystkie jej listy.)
   She dumped her old and worn out clothes. (Ona pozbyła się swoich starych i znoszonych ubrań.)
   Could you dump this box for me? (Czy możesz wyrzucić dla mnie to pudełko?)
   He dumped his rubbish in the forest. (On zostawił swoje śmieci w lesie.)
 2. remove ****
  • usuwać na stałe, pozbywać się [przechodni]
   How can I remove this horrible tattoo? (Jak mogę usunąć ten okropny tatuaż?)
   This scar reminds me of the accident. I want to remove it. (Ta blizna przypomina mi o wypadku. Chcę się jej pozbyć.)
 3. discard *
 4. shed , **
 5. purge
 6. dispose *
 7. unload *
 8. jettison
 9. deep-six
phrasal verb
 1. throw away
phrasal verb
 1. write somebody out
  • pozbywać się kogoś (np. postaci w filmie)
   They should write that character out. It is boring. (Powinni pozbyć się tej postaci. Jest nudna.)
 2. clear somebody out
 3. cast somebody aside
 4. pawn somebody off
phrasal verb
 1. part with something
  • pozbywać się czegoś (kierując się bardziej rozsądkiem, niż chęcią oddania tej rzeczy np. starego samochodu)
   I'm afraid I will have to part with my old car. (Obawiam się, że będę musiał pozbyć się mojego starego samochodu.)
 2. shake something off  
 3. smooth something away
 4. pawn something off
 5. slough something off   termin literacki