ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"porzucić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porzucić coś" po polsku

porzucić coś

czasownik
 1. drop something *****
  • dać czemuś spokój, porzucić coś
   Maybe we can drop this and go home? (Może damy temu spokój i pójdziemy do domu?)
   He dropped studies in his fourth year. (Porzucił studia na czwartym roku.)
   She expects me to drop everything and take her shopping! (Ona oczekuje, że rzucę wszystko i wezmę ją na zakupy!)
phrasal verb
 1. get off something **
  • porzucić coś, przestać mówić o czymś (np. o jakimś temacie)
   Let's get off this subject. (Zejdźmy z tego tematu.)
   Why did we get off the previous subject? I thought it was really interesting. (Dlaczego porzuciliśmy poprzedni temat? Uważam, że był bardzo ciekawy.)
 2. drop out potocznie *
 3. shake something out
 4. throw something aside
 5. drop out of something  
  My best friend dropped out of college. (Mój najlepszy przyjaciel porzucił studia.)
  Soon, she'll drop out of this business. (Ona niedługo porzuci ten biznes.)
 1. chuck somebody **   British English
phrasal verb
 1. throw somebody over
 2. cast somebody off
idiom
 1. give air to someone
czasownik
 1. abandon ***
  • porzucać, opuszczać [przechodni]
   When Jack abandoned his family, the police went looking for him. (Kiedy Jack porzucił swoją rodzinę, policja zaczęła go szukać.)
   She had to abandon her idea of going to college because she was too poor. (Ona musiała porzucić swój pomysł pójścia do szkoły wyższej, bo była zbyt biedna.)
   Her grandparents abandoned Poland in the 1950s. (Jej dziadkowie opuścili Polskę w latach 50.)
   All young people abandoned this city. (Wszyscy młodzi ludzie opuścili to miasto.)
 2. desert ***
  • opuszczać, zostawiać, porzucać [przechodni]
   They had to desert their house when the war started. (Oni musieli opuścić swój dom, kiedy rozpoczęła się wojna.)
   Our friends deserted us when we needed them the most. (Nasi przyjaciele opuścili nas gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy.)
 3. leave *****
 4. maroon
 5. relinquish
 6. bag ****
 1. lie down and die

"porzucić coś" — Słownik kolokacji angielskich

drop out kolokacja
 1. drop czasownik + out particle = porzucić coś, zaprzestać czegoś, nie brać w czymś więcej udziału, wycofać się (np. z polityki)
  Bardzo silna kolokacja

  He went to college for two weeks and dropped out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo