"przerzucić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerzucić" po polsku

przerzucić

phrasal verb
 1. flip through
  • przerzucić, przekartkować (książkę, gazetę)
   I was anxiously flipping through the magazine. (Z niecierpliwością kartkowałam gazetę.)
czasownik
 1. riffle , riffle through
  • przerzucić (np. strony, kartki)
czasownik
 1. switch ***
  • zmieniać (np. taktykę), przechodzić (z jednej strony na drugą), przerzucać (się na coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He had to switch sides, as the building he looked for was on the other side of the street. (On musiał zmienić stronę, ponieważ budynek, którego szukał był po drugiej stronie ulicy.)
   He switched to veganism when he started dating this girl. (Przerzucił się na weganizm, kiedy zaczął spotykać się z tą dziewczyną.)
   link synonim: change
 2. shovel *
  • przerzucać (łopatą), ładować (szuflą)
   He was hired to shovel coal on a train. (On został wynajęty by przerzucać węgiel w pociągu.)
 3. flip **
  • przewracać, przerzucać (np. strony) [przechodni/nieprzechodni]
   She flipped the pages of a magazine but found nothing interesting. (Ona przerzuciła strony czasopisma, ale nie znalazła nic interesującego.)
   She was flipping the pages of the magazine. (Ona przerzucała strony magazynu.)
   I flipped several pages of this book but I didn't find what I was looking for. (Przerzuciłem kilka stron tej książki, ale nie znalazłem tego, czego szukałem.)
 4. lob
phrasal verb
 1. flip through something
 2. flick something over
czasownik
 1. convert , **

"przerzucić" — Słownik kolokacji angielskich

flip through kolokacja
 1. flip czasownik + through przyimek = przerzucić, przekartkować (książkę, gazetę)
  Bardzo silna kolokacja

  So they did, taking one book out at a time to flip through them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo