BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"quit something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quit something" po angielsku

quit something American English ***

czasownik
 1. rzucić coś, przestać coś robić, zaprzestać czegoś
  I want to quit smoking but you have to support me. (Chcę rzucić palenie, ale musisz mnie wspierać.)
  You should quit biting your nails - it's disgusting. (Powinieneś przestać obgryzać paznokcie - to obrzydliwe.)
obrazek do "quit" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  quit, past participle  quit, past tense (British English)  quitted, past participle (British English)  quitted
 1. rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) potocznie [przechodni/nieprzechodni]
  You really should quit smoking! (Naprawdę powinieneś rzucić palenie!)
  You should quit your job if it is so stressful. (Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.)
 2. przestać (robić coś denerwującego) American English [przechodni/nieprzechodni]
  You have to quit singing this song, it's stupid! (Musisz przestać śpiewać tę piosenkę, jest głupia!)
  Quit doing those faces! (Przestań robić te miny!)
 3. opuszczać (np. wynajmowany lokal) British English [przechodni/nieprzechodni]
  We had to quit the building and move to another office. (Musieliśmy opuścić budynek i przenieść się do innego biura.)
  We quit our apartment for the time of the redecoration. (Opuściliśmy nasze mieszkanie na czas remontu.)
 4. opuszczać (jakieś miejsce), wyjeżdżać (skądś) oficjalnie [przechodni]
  I will quit this city as soon as possible. (Wyjadę z tego miasto najszybciej jak to możliwe.)
  He decided to quit the country when he became famous. (Postanowił opuścić kraj, kiedy stał się sławny.)
 5. opuszczać, rzucać (szkołę, pracę) potocznie [przechodni/nieprzechodni]
  I quit my job, I didn't like it. (Rzuciłem pracę, nie podobała mi się.)
  You can't quit school at the age of sixteen, you're too young to work. (Nie możesz opuścić szkoły w wieku szesnastu lat, jesteś za młody, żeby pracować.)
 6. zaniechać, rezygnować, przestać American English [przechodni/nieprzechodni]
  You have to quit smoking, it's not healthy. (Musisz przestać palić, to nie jest zdrowe.)
  Why did you quit running? You were really good at it! (Dlaczego zrezygnowałeś z biegania? Byłeś w tym naprawdę dobry!)
 7. opuszczać (mieszkanie) British English [przechodni/nieprzechodni]
  I had to quit my apartment after the fire. (Po pożarze musiałem opuścić moje mieszkanie.)
  She asked me to quit the apartment after the divorce. (Poprosiła mnie, żebym po rozwodzie opuścił mieszkanie.)
 8. odjechać, wyjechać, wyjść oficjalnie [przechodni]
  He quit the room without a word. (On wyszedł z pokoju bez słowa.)
  Why did you quit this town? (Dlaczego wyjechałeś z tego miasta?)
 9. wychodzić (z programu komputerowego) [przechodni/nieprzechodni]
  He quit the program without saving the file. (On wyszedł z programu bez zapisania pliku.)
  Click on the cross to quit the program. (Kliknij w krzyżyk, aby wyjść z programu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo