"opuszczać posadę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opuszczać posadę" po polsku

"opuszczać posadę" — Słownik kolokacji angielskich

quit one's post kolokacja
  1. quit czasownik + post rzeczownik = opuszczać posadę
    Zwykła kolokacja

    He quit his post at the end of the campaign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo