Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"rezygnować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rezygnować" po polsku

rezygnować

czasownik
 1. resign **
  • rezygnować (z zajmowanej funkcji) [przechodni/nieprzechodni]
   He was my best worker but he didn't like his job, so he resigned. (Był moim najlepszym pracownikiem, ale nie lubił swojej pracy, więc zrezygnował.)
   I resigned from being the chief effective immediately. (Zrezygnowałem z bycia szefem z efektem natychmiastowym.)
   She was forced to resign from being a chairman. (Ona była zmuszona zrezygnować z bycia prezesem.)
 2. leave *****
  • odchodzić, rezygnować (z pracy), porzucać (szkołę) [przechodni/nieprzechodni]
   She left the company after 20 years. (Ona odeszła z firmy po 20 latach.)
   He got a job and decided to leave school. (On dostał pracę i zdecydował się porzucić szkołę.)
 3. abandon ***
  • rezygnować, zaniechać (przestać coś robić z powodu problemów) [przechodni]
   I abandoned swimming after the accident. (Po wypadku zrezygnowałem z pływania.)
   My brother abandoned his studies after he failed an exam. (Mój brat zrezygnował ze studiów po tym, jak nie zdał egzaminu.)
   He abandoned his job after two weeks. (On zrezygnował z pracy po dwóch tygodniach.)
   She abandoned dancing when she became a mother. (Ona porzuciła taniec, kiedy została matką.)
 4. surrender **
  • rezygnować (pod przymusem, np. ze swojej niezależności) [przechodni]
 5. waive
 6. scrub *
  • odrzucać (np. pomysł), rezygnować (z planu) potocznie
   They scrubbed the plan due to the lack of resources. (Oni zrezygnowali z tego planu ze względu na brak zasobów.)
   I will scrub your plan if it's stupid. (Odrzucę twój plan, jeśli jest głupi.)
 7. forgo , także: forego
 8. relinquish
 9. quit ***
  • zaniechać, rezygnować, przestać  AmE [przechodni/nieprzechodni]
   You have to quit smoking, it's not healthy. (Musisz przestać palić, to nie jest zdrowe.)
   Why did you quit running? You were really good at it! (Dlaczego zrezygnowałeś z biegania? Byłeś w tym naprawdę dobry!)
 10. abdicate
phrasal verb
 1. pull back *  
  They pulled back right before the competition. (Oni zrezygnowali tuż przed zawodami.)
  My sponsor wants to pull back, I have to do something. (Mój sponsor chce zrezygnować, muszę coś zrobić.)
 2. back out
  • wycofać się, rezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
idiom
 1. chuck up the sponge

"rezygnować" — Słownik kolokacji angielskich

pull back kolokacja
 1. pull czasownik + back particle = rezygnować
  Bardzo silna kolokacja

  At this she pulled back the hair from her face.

  Podobne kolokacje:
back out kolokacja
 1. back czasownik + out particle = wycofać się, rezygnować, spasować
  Bardzo silna kolokacja

  At any time before that, either party can back out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo