"rezygnacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rezygnacja" po polsku

rezygnacja

rzeczownik
 1. resignation *   [policzalny lub niepoliczalny]
  The Prime Minister didn't accept his resignation. (Premier nie zaakceptował jego rezygnacji.)
  link synonim: resignment
 2. withdrawal **
  • wycofanie się, rezygnacja (z czegoś) [niepoliczalny]
   The extension of the withdrawal period from 10 to 14 days has been mentioned. (Wspomniano o przedłużeniu terminu odstąpienia od umowy z dziesięciu do czternastu dni.)
 3. opt-out   British English
 4. relinquishment
 5. renouncement
 6. resignment  
  link synonim: resignation
 7. renoucement

Powiązane zwroty — "rezygnacja"

rzeczownik
poświęcenie (świadoma rezygnacja z czegoś) = sacrifice
zrezygnowanie = retreat +4 znaczenia
oportunizm (rezygnacja z zasad dla doraźnych korzyści) = expedience , expediency
rezygnowanie = scrubbing +4 znaczenia
czasownik
rezygnować = resign +9 znaczeń
phrasal verb
rezygnować = pull back +1 znaczenie
idiom
przymiotnik
zrezygnowany = blue +1 znaczenie

powered by  eTutor logo