"wycofanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycofanie się" po polsku — Słownik angielsko-polski

wycofanie się

rzeczownik
 1. retreat **
 2. withdrawal **
  • wycofanie się, rezygnacja (z czegoś) [UNCOUNTABLE]
   The extension of the withdrawal period from 10 to 14 days has been mentioned. (Wspomniano o przedłużeniu terminu odstąpienia od umowy z dziesięciu do czternastu dni.)
 3. pull-out , pullout  
 4. crawfishing  
 5. withdrawing
  • wycofanie się (z jakieś organizacji, z brania udziału w czymś)
  • wycofanie się (ze wspierania czegoś)
 6. backout
rzeczownik
 1. withdrawal **
 2. recall *
  • wycofanie (wadliwego produktu ze sprzedaży) [COUNTABLE]
   After the recall of this appliance, those remaining are considered collectibles. (Po wycofaniu tego urządzenia, pozostałe jednostki mają wartość kolekcjonerską.)
 3. pullback  
 4. withdrawing
 5. recalling
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [INTRANSITIVE]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. withdraw **
  • odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [TRANSITIVE]
   Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
   He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
czasownik
 1. recall ****
  • wycofać (wadliwy produkt ze sprzedaży) [TRANSITIVE]
   They had to recall all of the faulty parts. (Oni musieli wycofać wszystkie wadliwe części.)
   They should recall these pies, they're inedible. (Powinni wycofać te pasztety, są niejadalne.)
 2. withhold *
 3. roll back   technical
czasownik
 1. scratch **
phrasal verb
 1. pull out **
 2. drop out informal *
  • odpaść, wycofać się (nie brać w czymś więcej udziału)
   The team dropped out of the competition. (Drużyna odpadła z zawodów.)
   She broke her arm so she had to drop out of the competition. (Ona złamała rękę, więc musiała wycofać się z konkursu.)
  • wycofać się (np. z polityki)
   He dropped out of politics to take care of his family. (On wycofał się z polityki, by zająć się swoją rodziną.)
 3. back out
  • wycofać się, zrezygnować, spasować
   I'll sing, it's too late to back out. (Zaśpiewam, jest za późno, żeby się wycofać.)
   You have to fight, you can't back out. (Musisz walczyć, nie możesz zrezygnować.)
 4. draw back
 5. opt out
 6. bow out
  • wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
   He wanted to win the competition but then he decided to bow out. (Chciał wygrać te zawody, ale potem postanowił się wycofać.)
 7. stand down  
 8. bear back  
czasownik
 1. retreat **
 2. backtrack
 3. bottle it
idiom
 1. cash one's chips in
czasownik
 1. shrink **
 2. retire ***   [INTRANSITIVE]
  The army retired to the forest. (Armia wycofała się do lasu.)
  We had to retire to the defensive positions. (Musieliśmy się wycofać do pozycji obronnych.)
 3. back away *
 4. recede *
 5. backpedal  
 6. back-pedal  
 7. retreat **
phrasal verb
 1. pull back *
 2. fall back *  
  link synonim: retreat
 3. back down
 4. want out