"bow out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bow out" po angielsku

bow out

phrasal verb
  1. wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
    He wanted to win the competition but then he decided to bow out. (Chciał wygrać te zawody, ale potem postanowił się wycofać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"bow out" — Słownik kolokacji angielskich

bow out kolokacja
  1. bow czasownik + out particle = wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
    Bardzo silna kolokacja

    You can buy in or bow out at your own level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo