"zaprzestać czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprzestać czegoś" po polsku

zaprzestać czegoś

czasownik
 1. quit something American English ***
  • rzucić coś, przestać coś robić, zaprzestać czegoś
   I want to quit smoking but you have to support me. (Chcę rzucić palenie, ale musisz mnie wspierać.)
   You should quit biting your nails - it's disgusting. (Powinieneś przestać obgryzać paznokcie - to obrzydliwe.)
phrasal verb
 1. call something off , także: call off something
  • odwołać coś, zaprzestać czegoś (np. poszukiwań, akcji ratunkowej)
   The police called the search for a missing girl off. (Policja odwołała poszukiwania zaginionej dziewczyny.)
   They called off the resuscitation and declared him dead. (Oni zaprzestali resuscytacji i orzekli go zmarłym.)
 2. break something up , także: break up something **
czasownik
 1. cease **
  • przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Cease trying to do more than you can. (Przestań starać się robić więcej niż możesz.)
   Because tomorrow, he may cease to exist as you know him. (Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.)
   According to their orders, we must cease construction of the project immediately. (Zgodnie z ich nakazem, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.)
   He ceased to be the company's president when he was replaced by a more competent person. (On przestał być prezesem firmy, gdy został zastąpiony kimś bardziej kompetentnym.)
   link synonim: stop
 2. discontinue
 3. scratch **
 4. surcease
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
idiom
 1. leave it out
 2. come to a full stop
  • zaprzestać, zaniechać
phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
 2. jack something in
 3. lay something down , lay down something *  

Powiązane zwroty — "zaprzestać czegoś"

czasownik
postawić = put +5 znaczeń
przestawać = stop +4 znaczenia
przestać = quit +2 znaczenia
nie przestawać = persist +1 znaczenie
idiom
phrasal verb
rzeczownik
zaprzestanie = shutdown +9 znaczeń

powered by  eTutor logo