BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"zaprzestanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprzestanie" po polsku

zaprzestanie

rzeczownik
 1. shutdown
  • zamknięcie (interesu), likwidacja (sklepu), zaprzestanie (działalności)
   Many people will lose their jobs due to the shutdown of the factory. (Wielu ludzi straci pracę przez zamknięcie fabryki.)
 2. withdrawal **
  • rzucenie (np. nałogu), zaprzestanie [UNCOUNTABLE]
   The withdrawal of smoking is really hard. (Rzucenie palenia jest naprawdę trudne.)
   His withdrawal of drinking has left him fragile. (Jego zaprzestanie picia sprawiło, że stał się wrażliwy.)
 3. axe , także: ax American English
  • wstrzymanie (rozpoczętej czynności), zaprzestanie (jakiejś akcji)
 4. dropping
  • zaprzestanie (np. robienia czegoś)
  • zaprzestanie (mówienia o czymś)
 5. discontinuance , discontinuation
 6. desistance , także: desistence
 7. discontinuing
 8. ceasing
 9. surceasing
 10. stopping
czasownik
 1. cease **
  • przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Cease trying to do more than you can. (Przestań starać się robić więcej niż możesz.)
   Because tomorrow, he may cease to exist as you know him. (Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.)
   According to their orders, we must cease construction of the project immediately. (Zgodnie z ich nakazem, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.)
   He ceased to be the company's president when he was replaced by a more competent person. (On przestał być prezesem firmy, gdy został zastąpiony kimś bardziej kompetentnym.)
   link synonim: stop
 2. discontinue
 3. scratch **
 4. surcease
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
idiom
 1. leave it out
 2. come to a full stop
  • zaprzestać, zaniechać
czasownik
 1. quit something American English ***
phrasal verb
 1. drop out informal *
 2. call something off , także: call off something
 3. break something up , także: break up something **
phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
 2. jack something in
 3. lay something down , lay down something *  

powered by  eTutor logo