Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zaprzestawanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprzestawanie" po polsku

zaprzestawanie

rzeczownik
 1. desisting
czasownik
 1. cease **
  • przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać [przechodni/nieprzechodni]
   Cease trying to do more than you can. (Przestań starać się robić więcej niż możesz.)
   Because tomorrow, he may cease to exist as you know him. (Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.)
   According to their orders, we must cease construction of the project immediately. (Zgodnie z ich rozkazami, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.)
   He ceased to be the company's president when he was replaced by a more competent person. (On przestał być prezesem firmy, gdy został zastąpiony kimś bardziej kompetentnym.)
   link synonim: stop
 2. discontinue
 3. scratch **
 4. surcease
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
idiom
 1. leave it out
 2. come to a full stop
  • zaprzestać, zaniechać
czasownik
 1. quit something AmE ***
phrasal verb
 1. drop out potocznie *
 2. call something off , call off something
 3. break something up , także: break up something **
phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
 2. jack something in
 3. lay something down , lay down something *