TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zaprzestawać czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaprzestawać czegoś" po polsku

zaprzestawać czegoś

phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
  • rzucać coś, przestawać coś robić, zaprzestawać czegoś
   It takes a lot of willpower to give up smoking. (Potrzeba dużo siły woli, żeby rzucić palenie.)
   She gave up her English lessons after the first semester. (Ona przestała brać lekcje angielskiego po pierwszym semestrze.)
   No matter what happens we should not give up trying. (Bez względu na to, co się stanie nie powinniśmy przestać próbować.)
   link synonim: quit something
 2. jack something in
 3. lay something down , lay down something *  
czasownik
 1. cease **
  • przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać [przechodni/nieprzechodni]
   Cease trying to do more than you can. (Przestań starać się robić więcej niż możesz.)
   Because tomorrow, he may cease to exist as you know him. (Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.)
   According to their orders, we must cease construction of the project immediately. (Zgodnie z ich rozkazami, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.)
   He ceased to be the company's president when he was replaced by a more competent person. (On przestał być prezesem firmy, gdy został zastąpiony kimś bardziej kompetentnym.)
   link synonim: stop
 2. discontinue
 3. scratch **
 4. surcease
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
idiom
 1. leave it out
 2. come to a full stop
  • zaprzestać, zaniechać
czasownik
 1. quit something AmE ***
phrasal verb
 1. drop out potocznie *
 2. call something off , call off something
 3. break something up , także: break up something **

Powiązane zwroty — "zaprzestawać czegoś"

czasownik
idiom
phrasal verb
rzeczownik
zaprzestanie = shutdown +9 znaczeń