GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"rzucać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rzucać coś" po polsku

rzucać coś

phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
obrazek do "throw" po polsku obrazek do "toss" po polsku obrazek do "quit" po polsku
czasownik
 1. throw , ****   [przechodni/nieprzechodni]
  He threw the ball in my direction. (On rzucił piłkę w moim kierunku.)
  Mike picked up a stone and threw it at me. (Mike podniósł kamień i rzucił nim we mnie.)
 2. toss ***
  • rzucać, podrzucać (szczególnie coś lekkiego) [przechodni]
   Let's toss a coin. (Rzućmy monetą.)
   She tossed him the keys. (Ona rzuciła mu klucze.)
   They tossed a coin to decide who should go to the shop. (Oni rzucili monetą, żeby zdecydować, kto powinien iść do sklepu.)
   link synonim: cast
  • targać, miotać, rzucać (np. gałęziami, falami, łódką) [przechodni/nieprzechodni]
   The wind was tossing the branches. (Wiatr targał gałęziami.)
   The storm was tossing our boat. (Burza miotała naszą łódką.)
   Waves were tossing our boat. (Fale rzucały naszą łódką.)
 3. pitch ***
  • rzucać (np. piłkę) [przechodni]
   I can't believe they let him pitch in his first game. (Nie mogę uwierzyć, że pozwolili mu rzucać w jego pierwszej grze.)
   How far can you pitch this stone? (Jak daleko możesz rzucić ten kamień?)
 4. bowl ****
  • rzucić, rzucać
   Bowl the ball finally! (Rzuć piłką w końcu!)
   He bowled the ball so far we weren't able to find it. (On rzucił piłkę tak daleko, że nie byliśmy w stanie jej znaleźć.)
 5. quit ***
  • rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) potocznie [przechodni/nieprzechodni]
   You really should quit smoking! (Naprawdę powinieneś rzucić palenie!)
   You should quit your job if it is so stressful. (Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.)
  • opuszczać, rzucać (szkołę, pracę) potocznie [przechodni/nieprzechodni]
   I quit my job, I didn't like it. (Rzuciłem pracę, nie podobała mi się.)
   You can't quit school at the age of sixteen, you're too young to work. (Nie możesz opuścić szkoły w wieku szesnastu lat, jesteś za młody, żeby pracować.)
 6. toss BrE *** , toss up BrE , flip AmE **
  • podrzucać do góry (monetę), rzucać (monetą), zagrać w orła i reszkę
   We tossed up to decide where to go on holidays. (Zagraliśmy w orła i reszkę, żeby zdecydować, gdzie jechać na wakacje.)
   If you can't decide what to do tonight, toss the coin. (Jeśli nie możesz zdecydować, co dziś robić, rzuć monetą.)
 7. slam **
 8. surge **
 9. slap **
 10. chuck **
 11. jolt *
  • rzucać (np. pasażerami w samolocie), wstrząsać
   The passengers were jolted as the plane started descending. (Rzucało pasażerami, kiedy samolot zaczął spadać.)
   link synonim: jar
 12. hurl *
 13. fling *
 14. plump *
 15. shed , **
  • rzucać, rozrzucać [przechodni]
   He shed rose petals in my bedroom. (On rozrzucił płatki róż w mojej sypialni.)
   Let's shed light on this case. (Rzućmy światło na tę sprawę.)
 16. heave *
 17. cast , ***
 18. huck
 19. drop , *****
  • rzucać (np. chłopaka, dziewczynę) potocznie [przechodni]
   I dropped him because he was cheating on me. (Rzuciłam go, ponieważ mnie zdradzał.)
   Anna is a wonderful woman. Don't drop her! (Anna jest cudowną kobietą. Nie rzucaj jej!)
   After all I've done for him, he dropped me. (Po tym wszystkim co dla niego zrobiłam, porzucił mnie.)
czasownik
 1. chuck **    BrE
  He chucked her because he no longer loved her. (On ją rzucił, bo już jej nie kochał.)
czasownik
 1. throw somebody something ****  
  I threw her a ball. (Rzuciłem jej piłkę.)
  He threw me the keys to the house. (On rzucił mi klucze od domu.)
 2. toss something to somebody  
czasownik
 1. toss somebody something ***  
  Can you toss me my phone? (Czy możesz rzucić mi mój telefon?)
  He tossed me an apple but I didn't catch it. (On rzucił mi jabłko, ale go nie złapałem.)
 2. sling somebody something *
czasownik
 1. quit something AmE ***
 2. chuck ** , chuck something in
  • rzucić coś (jakąś pracę)
   I chucked my job yesterday. (Rzuciłem wczoraj swoją pracę.)
phrasal verb
 1. pack something in
 2. pack something up
 3. jerk out something
czasownik
 1. dart *
  • rzucić, rzucić się (np. do przodu, do ucieczki)
   He darted towards the door. (On rzucił się do drzwi.)
   She darted across the field to escape them. (Ona rzuciła się przez pole, żeby im uciec.)
 2. dump **
 3. deliver , ***
 4. ditch *
 5. whack
 6. interpose
 7. plop
phrasal verb
 1. kick back
phrasal verb
 1. finish with somebody *
 2. blow somebody out
 3. throw somebody over
czasownik
 1. attack *****
  • rzucić się (na kogoś), krytykować (kogoś) [przechodni]
   She always attacks me when he's around. (Ona zawsze mnie krytykuje, kiedy on jest w pobliżu.)
   My mom is always attacking me. (Moja mama zawsze mnie krytykuje.)
 2. dash **
  • rzucić się (np. do ucieczki) [nieprzechodni]
   They caught us stealing, so we dashed. (Oni złapali nas na kradzieży, więc rzuciliśmy się do ucieczki.)
   I wanted to win the remote so I dashed toward it. (Chciałem zdobyć pilot do telewizora, więc rzuciłem się w jego kierunku.)
 3. pounce
phrasal verb
 1. fly at somebody
  • rzucić się (na kogoś)
   Why did you fly at him? (Dlaczego się na niego rzuciłeś?)
   He flew at him when he offended his mother. (On rzucił się na niego, gdy obraził jego matkę.)
 2. leap off
czasownik
 1. plunge **
 2. lunge *
  • rzucać się, robić wypad, uderzać
   She literally almost hit the ceiling when the dog lunged at us. (Ona dosłownie prawie uderzyła w sufit kiedy pies rzucił się na nas.)
 3. swoop *
 4. thrash
  • rzucać się (na boki), przewracać się (z boku na bok), miotać się (w sieci)
   The fish thrashed around in the net. (Ryba miotała się w sieci.)
   He thrashed in his bed as if he was having a nightmare. (On przewracał się w łóżku jakby miał jakiś koszmar.)
 5. fling *
 6. assail
 7. flounder  
 8. toss ***