rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy)

quit

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

quit = rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You really should quit smoking! = Naprawdę powinieneś rzucić palenie!