"napadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napadać" po polsku

napadać

obrazek do "attack" po polsku
czasownik
 1. attack *****
  • atakować, napadać (kogoś lub coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He attacked the police officer with a knife. (On zaatakował funkcjonariusza policji przy użyciu noża.)
   The dog attacked a child. (Pies zaatakował dziecko.)
   przeciwieństwo: protect
 2. assault ***  
  Two days ago they said she had not been assaulted. (Dwa dni temu oni powiedzieli, że ona nie została napadnięta.)
  He assaulted and almost killed my daughter. (On napadł i prawie zabił moją córkę.)
 3. mug *
  • napadać (zaatakować i obrabować kogoś w miejscu publicznym) [przechodni]
   He got mugged coming home from work. (Został napadnięty wracając do domu z pracy.)
   He and his girlfriend were mugged seven years ago. (Ktoś napadł na niego i jego dziewczynę siedem lat temu.)
 4. raid **
  • napadać (np. na bank), ograbić (np. sklep)
 5. assail
 6. heist AmE potocznie
czasownik
 1. tilt at somebody
czasownik
 1. die *****
  • rozładować się, paść (o baterii) [nieprzechodni]
   to stop functioning
   The battery in my mobile died. (Padła mi bateria w komórce.)
   My phone has died, can I make a call with yours? (Mój telefon się rozładował, czy mogę zadzwonić z twojego?)
 2. graze *
  • paść (się), wypasać (o zwierzęciu), pasać (zwierzę)
   The cows were grazing in the field. (Krowy pasły się na polu.)
 3. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 4. collapse ***
  • paść (np. na sofę ze zmęczenia) [nieprzechodni]
   I was so sleepy I immediately collapsed on the bed. (Byłem tak śpiący, że od razu padłem na łóżko.)
 5. go kerplunk
 6. cark
czasownik
 1. pasture *  
  The cows pastured next to the horses. (Krowy pasły się obok koni.)
 2. browse