"rozładować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozładować się" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozładować się

czasownik
 1. die *****
  • rozładować się, paść (o baterii) [INTRANSITIVE]
   to stop functioning
   The battery in my mobile died. (Padła mi bateria w komórce.)
   My phone has died, can I make a call with yours? (Mój telefon się rozładował, czy mogę zadzwonić z twojego?)
 2. discharge **
idiom
 1. go flat
 2. run out of juice
  • rozładować się (np. o baterii)
czasownik
 1. unload *
 2. relieve **
  • uśmierzać (ból), zmniejszać (niepokój), rozładować (napięcie) [TRANSITIVE]
   You have to relieve your anxiety or you'll be sick. (Musisz zmniejszyć swój niepokój albo będziesz chory.)
   She relieved the tension by telling a joke. (Ona rozładowała napięcie poprzez powiedzenie żartu.)
 3. discharge **
 4. lighten *
 5. unlade
 6. offload , także: off-load
 7. defuse British English , defuze American English
czasownik
 1. disembark , debark
 2. unsnarl
 3. disburden

Powiązane zwroty — "rozładować się"

czasownik
ładować = charge , charge up +4 znaczenia
załadować = bundle , bdle (skrót) +3 znaczenia
przeładować = crowd +5 znaczeń
wyładować = vent +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
rozładowanie = discharge +4 znaczenia
idiom
Zobacz także: ładować sięrozładowywanie