"wypadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypadać" po polsku

wypadać

phrasal verb
 1. come up ****
  • wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
   Something has come up and I have to stay at work a little longer than usual. (Coś mi wypadło i muszę zostać w pracy trochę dłużej niż zwykle.)
   "Why didn't you come to the meeting?" "Something came up and I had to stay at home." ("Dlaczego nie przyszłaś na spotkanie?" "Coś mi wypadło i musiałam zostać w domu.")
   I would have called earlier, but something really important came up. (Zadzwoniłabym wcześniej, ale wypadło mi coś bardzo ważnego.)
   link synonim: arise
 2. fall out *
  • wypadać (np. ząb, portfel z kieszeni)
   My wallet must have fallen out of my bag at the airport. (Mój portfel musiał wypaść z torby na lotnisku.)
   Sir, something has just fallen out of your pocket. (Proszę pana, coś panu wypadło z kieszeni.)
   All of my baby teeth fell out when I was 9 years old. (Wszystkie z moich zębów mlecznych wypadły, gdy miałem 9 lat.)
czasownik
 1. compare **** , cf (skrót) latin * , także: equiparate old use
  • wypadać (przy czymś, w porównaniu z czymś) [INTRANSITIVE]
   Our products compare well with your products. (Nasze produkty wypadają dobrze przy waszych.)
 2. befit
  • być odpowiednim, być stosownym, przystawać, wypadać
   You must behave as befits a prince. (Musisz się zachowywać jak przystaje księciu.)
   It ill befits you to yell at your children. (Nie wypada ci wrzeszczeć na twoje dzieci.)
 3. fall , *****
  • przypadać, wypadać (wydarzać się) [INTRANSITIVE]
   Easter falls late this year. (Wielkanoc wypada późno w tym roku.)
   In the word "table", the accent falls on the first syllable. (W słowie "table", akcent przypada na pierwszą sylabę.)
 4. behove British English , behoove American English
  • wypadać (np. gdy wypada, żeby ktoś coś zrobił lub powiedział) formal
 5. beseem
czasownik
 1. grass ***   American English [TRANSITIVE]
  You can't grass your cows here, it's private property. (Nie możesz wypasać swoich krów tutaj, to teren prywatny.)
 2. pasture *  
  He pastured the sheep in the morning. (On wypasał owce z rana.)
 3. graze *
  • paść (się), wypasać (o zwierzęciu), pasać (zwierzę)
   The cows were grazing in the field. (Krowy pasły się na polu.)
 4. depasture

Powiązane zwroty — "wypadać"

rzeczownik
wypadek = accident +4 znaczenia
wypad = sally +3 znaczenia
czasownik
padać = rain +6 znaczeń
spadać = decline +7 znaczeń
napadać = attack +3 znaczenia
upadać = drop +1 znaczenie
opadać = slope +8 znaczeń
phrasal verb
idiom
inne

"wypadać" — Słownik kolokacji angielskich

fall out kolokacja
 1. fall czasownik + out particle = wypadać (np. ząb, portfel z kieszeni)
  Bardzo silna kolokacja

  When teachers fall out, what is the use of learning from them?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo