PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wypadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypadać" po polsku

wypadać

phrasal verb
 1. come up ****
  • wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
   Something has come up and I have to stay at work a little longer than usual. (Coś mi wypadło i muszę zostać w pracy trochę dłużej niż zwykle.)
   "Why didn't you come to the meeting?" "Something came up and I had to stay at home." ("Dlaczego nie przyszłaś na spotkanie?" "Coś mi wypadło i musiałam zostać w domu.")
   I would have called earlier, but something really important came up. (Zadzwoniłabym wcześniej, ale wypadło mi coś bardzo ważnego.)
   link synonim: arise
 2. fall out *
  • wypadać (np. ząb, portfel z kieszeni)
   My wallet must have fallen out of my bag at the airport. (Mój portfel musiał wypaść z torby na lotnisku.)
   Sir, something has just fallen out of your pocket. (Proszę pana, coś panu wypadło z kieszeni.)
   All of my baby teeth fell out when I was 9 years old. (Wszystkie z moich zębów mlecznych wypadły, gdy miałem 9 lat.)
czasownik
 1. compare **** , cf (skrót) latin * , także: equiparate dawne użycie
  • wypadać (przy czymś, w porównaniu z czymś) [nieprzechodni]
   Our products compare well with your products. (Nasze produkty wypadają dobrze przy waszych.)
 2. befit
  • być odpowiednim, być stosownym, przystawać, wypadać
   You must behave as befits a prince. (Musisz się zachowywać jak przystaje księciu.)
   It ill befits you to yell at your children. (Nie wypada ci wrzeszczeć na twoje dzieci.)
 3. fall , *****
  • przypadać, wypadać (wydarzać się) [nieprzechodni]
   Easter falls late this year. (Wielkanoc wypada późno w tym roku.)
   In the word "table", the accent falls on the first syllable. (W słowie "table", akcent przypada na pierwszą sylabę.)
 4. behove BrE , behoove AmE
  • wypadać (np. gdy wypada, żeby ktoś coś zrobił lub powiedział) oficjalnie
 5. beseem
czasownik
 1. fare **
phrasal verb
 1. go over **
  • wyjść, wypaść, być odebranym
   Their plan is not going over well with everybody. (Ich plan nie jest przez wszystkich dobrze odbierany.)
   The show went over OK. (Widowisko zostało odebrane dobrze.)
 2. shoot off
 3. dart out
 4. zoom off
czasownik
 1. grass ***    AmE [przechodni]
  You can't grass your cows here, it's private property. (Nie możesz wypasać swoich krów tutaj, to teren prywatny.)
 2. pasture *  
  He pastured the sheep in the morning. (On wypasał owce z rana.)
 3. graze *
  • paść (się), wypasać (o zwierzęciu), pasać (zwierzę)
   The cows were grazing in the field. (Krowy pasły się na polu.)
 4. depasture

"wypadać" — Słownik kolokacji angielskich

fall out kolokacja
 1. fall czasownik + out particle = wypadać (np. ząb, portfel z kieszeni)
  Bardzo silna kolokacja

  When teachers fall out, what is the use of learning from them?

  Podobne kolokacje: