Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"być odpowiednim" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być odpowiednim" po polsku

być odpowiednim

czasownik
 1. become *****
  • pasować (do kogoś, o zachowaniu), być odpowiednim (dla kogoś, o zachowaniu) [przechodni]
   Such words do not become you. (Takie słowa nie pasują do ciebie.)
   W tym znaczeniu "become" nie używamy w formie czasu continuous.
   link synonim: suit
 2. befit
  • być odpowiednim, być stosownym, przystawać, wypadać
   You must behave as befits a prince. (Musisz się zachowywać jak przystaje księciu.)
   It ill befits you to yell at your children. (Nie wypada ci wrzeszczeć na twoje dzieci.)
 3. fit ****
  • być odpowiednim, być adekwatnym (do czegoś, np. kara za przewinienie) [przechodni]
   The punishment should always fit the crime. (Kara zawsze powinna być odpowiednia do zbrodni.)
 4. be in order
  • być odpowiednim (np. na jakąś okazję)
idiom
 1. fit the bill British English , fill the bill American English
przymiotnik
 1. appropriate ***
  • odpowiedni, stosowny, właściwy
   I didn't really think that'd be appropriate, though. (Naprawdę nie uważałem, żeby to było stosowne.)
   Your behaviour wasn't appropriate for the situation. (Twoje zachowanie nie było stosowne do sytuacji.)
   That film is not appropriate for children. (Ten film nie jest odpowiedni dla dzieci.)
   link synonimy: proper, fitting, fit
   przeciwieństwo: inappropriate
 2. proper ***
  • właściwy, odpowiedni
   I don't know the proper name for this disease. (Nie znam prawidłowej nazwy dla tej choroby.)
   Here is your money. Make proper use of it. (Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.)
   Your daughter will receive proper care in our hospital. (Twoja córka otrzyma odpowiednią opiekę w naszym szpitalu.)
   przeciwieństwo: improper
  • odpowiedni, stosowny
   Using proper language is important. (Używanie odpowiedniego języka jest ważne.)
 3. right ***** , także: r. ***
 4. suitable **
  • odpowiedni, właściwy, nadający się
   This house is suitable even for a big family. (Ten dom jest odpowiedni nawet dla dużej rodziny.)
   I'm looking for a suitable school for my daughter. (Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki.)
   I still haven't found a suitable job. (Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniej pracy.)
   link synonimy: fit, fitting
   przeciwieństwo: improper
 5. correct ***
  • odpowiedni, słuszny
   You've made a correct decision. (Podjąłeś słuszną decyzję.)
   His behaviour was correct in this situation. (Jego zachowanie było odpowiednie w tej sytuacji.)
 6. relevant **
  • odpowiedni, związany z, dotyczący, właściwy
   If it's relevant to my work, I want to talk about it. (Jeżeli to jest związane z moją pracą, chcę o tym porozmawiać.)
   Is your question relevant to our discussion? (Czy twoje pytanie jest związane z naszą dyskusją?)
   zobacz także: related
 7. fit ****
  • odpowiedni, godny, właściwy (np. temat rozmowy)
   This dress is fit for a woman your age. (Ta sukienka jest odpowiednia dla kobiety w twoim wieku.)
   No one interposed a fit comment. (Nikt nie wtrącił odpowiedniego komentarza.)
   Who decides which questions are fit to publish? (Kto decyduje które pytania są godne bycia opublikowanym?)
   link synonimy: suitable, apt
   zobacz także: corresponding, ready
 8. good ***** , także: gude Scottish English dialekt
  • stosowny, odpowiedni
   Her behaviour was good. (Jej zachowanie było odpowiednie.)
   He needs to wear good shoes to get into the club. (On musi ubrać stosowne buty, żeby wejść do klubu.)
  • odpowiedni (o cenie)
   He offered me a good price. (On zaproponował mi odpowiednią cenę.)
   Do you think the price of this car is good? (Czy myślisz, że cena tego samochodu jest odpowiednia?)
   zobacz także: decent
 9. respective *
 10. reasonable **
  • odpowiedni, rozsądny
   I think my offer is reasonable. (Myślę, że moja oferta jest odpowiednia.)
  • niewygórowany, rozsądny, odpowiedni, niezbyt duży (np. o cenie)
   I bought this house for a reasonable price. (Kupiłem ten dom za niewygórowaną cenę.)
   It's a reasonable price, I'll buy this phone! (To niewygórowana cena, kupię ten telefon!)
   The price is reasonable, you should buy this TV. (Cena jest umiarkowana, powinieneś kupić ten telewizor.)
 11. practical ***
  • odpowiedni, nadający się
   Will this helmet be practical? (Czy ten kask będzie odpowiedni?)
   This hammer is not practical. Find a different one. (Ten młotek nie jest odpowiedni. Znajdź jakiś inny.)
 12. applicable *
 13. corresponding * , corresponding to something
 14. valid **  
 15. operative
  • odpowiedni, właściwy (np. słowo)
   You should know what the operative word is in such situation. (Powinieneś wiedzieć, jakie słowo jest odpowiednie w takiej sytuacji.)
 16. congruent
 17. congenial
 18. suited
 19. eligible **
  • odpowiedni, pożądany (np. do małżeństwa) przestarzale
   My mother has found an eligible bachelor for me to marry. (Moja matka znalazła dla mnie odpowiedniego kawalera.)
 20. opportune
 21. becoming
 22. homologous , także: homological
 23. decorous
 24. go-to
 25. apropos
 26. idoneous
 27. befitting
 28. congruous
 29. well-fitting
 30. gainly
 31. seemly

Powiązane zwroty — "być odpowiednim"

czasownik
phrasal verb
przysłówek
odpowiednio = respectively , resp. (skrót) +7 znaczeń
idiom
inne
rzeczownik
odpowiednik = counterpart +2 znaczenia
odpowiedniość = fitness +6 znaczeń
przymiotnik
nieodpowiedni = inappropriate +12 znaczeń

"być odpowiednim" — Słownik kolokacji angielskich

fit the bill kolokacja
 1. fit czasownik + Bill rzeczownik = nadawać się, być odpowiednim, spełniać wymagania
  Zwykła kolokacja

  So if you're looking for something natural, these fit the bill.

  Podobne kolokacje:
 2. fit czasownik + bill rzeczownik = nadawać się, być odpowiednim, spełniać wymagania
  Zwykła kolokacja

  So if you're looking for something natural, these fit the bill.

  Podobne kolokacje:
fill the bill kolokacja
 1. fill czasownik + bill rzeczownik = nadawać się, być odpowiednim, spełniać wymagania
  Luźna kolokacja

  Perhaps a company with a different outlook might fill the bill.

  Podobne kolokacje:
 2. fill czasownik + Bill rzeczownik = nadawać się, być odpowiednim, spełniać wymagania
  Luźna kolokacja

  Perhaps a company with a different outlook might fill the bill.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo