KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"nadający się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadający się" po polsku

nadający się

przymiotnik
 1. suitable **
  • odpowiedni, właściwy, nadający się
   This house is suitable even for a big family. (Ten dom jest odpowiedni nawet dla dużej rodziny.)
   I'm looking for a suitable school for my daughter. (Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki.)
   I still haven't found a suitable job. (Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniej pracy.)
   link synonimy: fit, fitting
   przeciwieństwo: improper
 2. fit ****
  • w stanie, zdolny, nadający się (do czegoś)
   She isn't fit to return to work yet. (Ona nie jest jeszcze w stanie wrócić do pracy.)
   I am ready to support a candidate who is fit for office. (Jestem przygotowany wspierać kandydata nadającego się na to stanowisko.)
 3. practical ***
  • odpowiedni, nadający się
   Will this helmet be practical? (Czy ten kask będzie odpowiedni?)
   This hammer is not practical. Find a different one. (Ten młotek nie jest odpowiedni. Znajdź jakiś inny.)
 4. kosher , także: kasher
 5. suited
  • odpowiedni, nadający się
   He's suited to be a teacher. (On nadaje się na nauczyciela.)
 6. quotable
czasownik
 1. check in British English * , check American English *****
  • odprawić, nadać (bagaż, np. na lotnisku)
   We need to check in our baggage. (Musimy odprawić nasz bagaż.)
   She needs to check in at the airport. (Ona musi się odprawić na lotnisku.)
 2. expedite
czasownik
 1. air , ***** , także: aer latin
  • nadawać (w radiu lub telewizji) [TRANSITIVE]
   The next episode will be aired on Monday. (Następny odcinek będzie nadawany w poniedziałek.)
 2. broadcast , ***
  • transmitować, nadawać (np. program telewizyjny, wiadomości) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The show is to be broadcast to 100 countries around the world. (Program będzie transmitowany w stu krajach na całym świecie.)
   Tomorrow we will broadcast the concert of a famous singer. (Jutro będziemy transmitować koncert słynnej piosenkarki.)
 3. beam **
  • nadawać, wysyłać (np. sygnał telewizyjny)
   The television tower beams the television signal. (Wieża telewizyjna nadaje sygnał telewizyjny.)
   We've beamed a message into the space. (Nadaliśmy wiadomość w kosmos.)
 4. bring *****
  • transmitować, nadawać (np. w telewizji, przez radio) [TRANSITIVE]
   We bring from 6 o'clock to the midnight. (Nadajemy od 6 do północy.)
   When do they bring my film? (Kiedy nadają mój film?)
 5. transmit **
 6. vest *  
  The president is vested with the executive power. (Prezydentowi nadawana jest władza wykonawcza.)
 7. confer *
  • nadawać, przyznawać, przyznać (np. tytuł, status) formal [TRANSITIVE]
   My university confered on me a diploma in English philology. (Mój uniwersytet przyznał mi dyplom z filologii angielskiej.)
   I confer on you the title of the earl of Oxford. (Nadaję ci tytuł hrabiego Oxfordu.)
 8. lend **
  • nadawać, dodawać czegoś
   These fancy curtains lent an interesting look to the bedroom. (Te fantazyjne zasłony nadały sypialni interesujący wygląd.)
 9. impart ,
  • nadawać (np. atmosfery), dodawać (np. smaku), przydawać (np. elegancji) formal
   Basil imparts a delicious flavour to the sauce. (Bazylia nadaje temu sosowi wyśmienitego zapachu.)
 10. relay *
 11. carry , *****
  • nadawać, publikować (np. wiadomości w radio, reportaż w gazecie) [TRANSITIVE]
   They carried this story yesterday in the papers. (Oni publikowali tę historię w gazetach wczoraj.)
   I don't read this newspaper. They carry only irrelevant topics. (Nie czytuję tej gazety. Publikują tyko nieistotne tematy.)
 12. check *****
 13. ennoble
 14. yap
phrasal verb
 1. go out ****
 1. will do ***
  • wystarczać, nadawać się, posłużyć (jako coś)
   I found only a hammer, but it will do. (Znalazłem tylko młotek, ale to wystarczy.)
   I need a piece of metal but a stick will do. (Potrzebuję kawałka metalu, ale patyk się nada.)
   I don't have a white shirt, but that green one will do. (Nie mam białej koszuli, ale ta zielona się nada.)
czasownik
 1. qualify **
  • kwalifikować się, nadawać się (np. do jakiejś pracy) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I don't think he qualifies for the job. (Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy.)
   His score qualified him to participate in the competition. (Jego wynik zakwalifikował go do uczestnictwa w konkursie.)
   We will notify you if you qualify. (Zawiadomimy cię, jeżeli się zakwalifikujesz.)
idiom
 1. cut it *
 2. fit the bill British English , fill the bill American English
 3. cut the mustard

Powiązane zwroty — "nadający się"

czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
rzeczownik

powered by  eTutor logo