"cause someone something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cause someone something" po angielsku

cause someone something *****

 1. przysparzać komuś czegoś (np. wstydu)
 2. sprawiać komuś coś (np. przykrość)
 3. wprawiać kogoś w coś (np. w zakłopotanie)
 4. zadawać komuś coś (np. ból)
rzeczownik
 1. przyczyna, powód (osoba, wydarzenie, rzecz powodująca coś) [policzalny lub niepoliczalny]
  Do the police know the cause of the accident? (Czy policja zna przyczyny wypadku?)
  Mary is the cause of his broken heart. (Mary jest przyczyną jego złamanego serca.)
  Lack of trust is the cause of all our fights. (Brak zaufania jest powodem wszystkich naszych kłótni.)
  He died of natural causes. (On umarł z przyczyn naturalnych.)
  link synonim: reason
  przeciwieństwo: result
 2. sprawa, cel [policzalny]
  It's all for the cause. (Wszystko dla dobra sprawy.)
  They are fighting in a common cause. (Oni walczą we wspólnej sprawie.)
 3. sprawa, podstawa, przyczyna oskarżenia (w sądzie) [policzalny]
  You have no legal cause to sue me. (Nie masz żadnej podstawy prawnej, żeby mnie zaskarżyć.)
czasownik
 1. spowodować, wywołać [przechodni]
  to bring about, to make something happen
  The heavy rain caused a flood. (Obfity deszcz spowodował powódź.)
  The fever was caused by a virus. (Gorączka była wywołana wirusem.)

Powiązane zwroty — "cause someone something"

spójnik
because , także: 'cause potocznie , także: cos BrE potocznie , także: 'coz AmE potocznie , także: cus potocznie , także: cuz = ponieważ; dlatego że; bo
przyimek
because , także: 'cause potocznie , także: cos BrE potocznie , także: 'coz AmE potocznie , także: cus potocznie , także: cuz = z powodu (kogoś, czegoś), przez (kogoś, coś)
rzeczownik
inne
przymiotnik
causal = przyczynowy +1 znaczenie
causative = kauzatywny, przyczynowy (np. fraza, związek zdaniowy)
inne
czasownik

powered by  eTutor logo