"stwarzać problemy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stwarzać problemy" po polsku

"stwarzać problemy" — Słownik kolokacji angielskich

cause problems kolokacja
  1. cause czasownik + problem rzeczownik = stwarzać problemy, powodować problemy
    Bardzo silna kolokacja

    Enough growth to cause some problems for people living in the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo