"powód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powód" po polsku

powód

rzeczownik
 1. reason *****
  • powód, przyczyna [COUNTABLE]
   "There's no reason to panic," Ann said calmly. ("Nie ma powodu do paniki", powiedziała spokojnie Ann.)
   I can't think of a single reason why I should trust you. (Nie widzę żadnego powodu dla którego powinienem ci zaufać.)
   What's your reason for quitting your job? (Z jakiego powodu rzuciłeś swoją pracę?)
   link synonim: cause
 2. cause *****
  • przyczyna, powód (osoba, wydarzenie, rzecz powodująca coś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Do the police know the cause of the accident? (Czy policja zna przyczyny wypadku?)
   Mary is the cause of his broken heart. (Mary jest przyczyną jego złamanego serca.)
   Lack of trust is the cause of all our fights. (Brak zaufania jest powodem wszystkich naszych kłótni.)
   He died of natural causes. (On umarł z przyczyn naturalnych.)
   link synonim: reason
   przeciwieństwo: result
 3. case *****
  • argument, powód [COUNTABLE]
   I'll agree with you if you give me a good case. (Zgodzę się z tobą, jeśli podasz mi dobry argument.)
   He had a serious case to do that. (On miał poważny powód, żeby to zrobić.)
 4. motive **
  • motyw, powód (np. dokonania przestępstwa) [COUNTABLE]
   The police discovered the motive for the murder. (Policja odkryła motyw morderstwa.)
   The wife didn't have a motive to kill her husband. (Żona nie miała motywu, aby zabić swojego męża.)
 5. sake **
 6. plaintiff ** , complainant British English
 7. occasion ***   formal [UNCOUNTABLE]
  What's the occasion of your visit? (Jaki jest powód twojej wizyty?)
  There is no occasion to worry about me. (Nie ma powodu, aby się o mnie martwić.)
 8. trigger *
 9. applicant *
 10. petitioner
 11. demandant  
 12. a peg to hang something on , a peg on which to hang something
przysłówek
 1. whyfor

Powiązane zwroty — "powód"

czasownik
wyjaśniać (dawać powód) = explain , także: 'splain
powodować = bring +14 znaczeń
będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś) = being
spowodować = cause +4 znaczenia
przymiotnik
istotny (np. powód) = substantial
niepodważalny (np. powód, sąd) = unchallengeable
phrasal verb
idiom
rzeczownik
inne
inne

powered by  eTutor logo