MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"istotny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "istotny" po polsku

istotny

przymiotnik
 1. big *****
  • ważny, istotny, wielki
   This job is a big chance for me. (Ta praca jest wielką szansą dla mnie.)
   The day of my graduation was big day for all of us. (Dzień mojego zakończenia studiów był ważnym dniem dla nas wszystkich.)
   link synonim: important
 2. key *****
  • kluczowy, istotny
   Key words for each text must be translated. (Kluczowe słowa dla każdego tekstu muszą być przetłumaczone.)
   The CEO makes all the key decisions on marketing strategies. (Dyrektor podejmuje wszystkie kluczowe decyzje w sprawie strategii marketingowych.)
   Electrolux is the key player in this market. (Electrolux jest kluczowym graczem na tym rynku.)
 3. crucial ***
  • kluczowy, niezbędny, istotny, ważny
   very important
   The crucial changes must come from within the country itself. (Istotne zmiany muszą nastąpić w samym kraju.)
   You have to answer that crucial question. (Musisz odpowiedzieć na to kluczowe pytanie.)
   He is our team's crucial player. (On jest kluczowym graczem naszej drużyny.)
   This is our crucial issue now. (To jest teraz nasza kluczowa kwestia.)
   zobacz także: vital
 4. critical ****  
  The implementation of new regulations is critical to improvements in economy. (Wprowadzenie nowych regulacji prawnych jest istotne dla poprawy gospodarki.)
  That is a critical point of our discussion. (To jest istotny punkt naszej dyskusji.)
 5. significant ****
  • ważny, istotny
   The scientists made a significant breakthrough. (Naukowcy dokonali istotnego przełomu.)
   link synonim: important
 6. vital **
  • niezbędny, decydujący, istotny
   My children are a vital part of my life. (Moje dzieci są istotną częścią mojego życia.)
   Higher education is a vital requirement for this job. (Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.)
   link synonim: essential
   zobacz także: crucial
 7. relevant **
  • istotny, znaczący, relewantny
   Your point was relevant and it helped me make a decision. (Twoja uwaga była istotna i pomogła mi podjąć decyzję.)
   przeciwieństwo: irrelevant
 8. substantial ***
  • znaczący (o wydarzeniu), ważny (np. o informacji), istotny (np. powód)
   I feel that the time has come for substantial changes. (Uważam, że nadszedł czas na znaczące zmiany.)
   This substantial event will go down in history. (To znaczące wydarzenie zostanie zapisane na kartach historii.)
 9. meaningful **
  • istotny, znaczący (mający znaczenie)
   I think life's more meaningful with someone by my side. (Uważam, że życie jest bardziej znaczące, gdy mam kogoś przy boku.)
 10. imperative * , imper. (skrót)
 11. matter-of-fact
 12. material ****
  • ważny, istotny oficjalnie
   Let's focus on the material matters. (Skupmy się nad istotnymi kwestiami.)
   You are a material member of our team. (Jesteś ważnym członkiem naszej drużyny.)
   Whenever we talk about material things, you turn around. (Za każdym razem, kiedy rozmawiamy o istotnych rzeczach, ty się odwracasz.)
   przeciwieństwo: unimportant
   zobacz także: essential, vital
 13. quintessential
 14. germane   oficjalnie
 15. significative
 16. staple *
idiom
 1. of consequence

"istotny" — Słownik kolokacji angielskich

of consequence kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the consequences
 1. of przyimek + consequence rzeczownik = ważny, istotny
  Bardzo silna kolokacja

  "They are no different from private companies, in terms of environmental consequences."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo