"with consequences" — Słownik kolokacji angielskich

with consequences kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z konsekwencjami
  1. with przyimek + consequence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd made up his mind, and we were both going to live with the consequences.

    Podobne kolokacje: