"without consequences" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez konsekwencji
  1. without przyimek + consequence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This will not be without consequences for the country's economic situation.

    Podobne kolokacje: