"istotny wkład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "istotny wkład" po polsku

istotny wkład

  1. significant contribution

"istotny wkład" — Słownik kolokacji angielskich

  1. significant przymiotnik + contribution rzeczownik = istotny wkład, znaczący wkład
    Bardzo silna kolokacja

    One of his most significant contributions is the five forces.

powered by  eTutor logo