NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"kluczowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kluczowy" po polsku — Słownik angielsko-polski

kluczowy

przymiotnik
 1. key *****
  • kluczowy, istotny
   Key words for each text must be translated. (Kluczowe słowa dla każdego tekstu muszą być przetłumaczone.)
   The CEO makes all the key decisions on marketing strategies. (Dyrektor podejmuje wszystkie kluczowe decyzje w sprawie strategii marketingowych.)
   Electrolux is the key player in this market. (Electrolux jest kluczowym graczem na tym rynku.)
 2. crucial ***
  • kluczowy, niezbędny, istotny, ważny
   very important
   The crucial changes must come from within the country itself. (Istotne zmiany muszą nastąpić w samym kraju.)
   You have to answer that crucial question. (Musisz odpowiedzieć na to kluczowe pytanie.)
   He is our team's crucial player. (On jest kluczowym graczem naszej drużyny.)
   This is our crucial issue now. (To jest teraz nasza kluczowa kwestia.)
   zobacz także: vital
 3. pivotal *
 4. top of mind , także: top-of-mind
 1. mission critical
 2. of utmost importance , także: of the utmost importance