"kluczowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kluczowy" po polsku

kluczowy

przymiotnik
 1. key *****
  • kluczowy, istotny
   Key words for each text must be translated. (Kluczowe słowa dla każdego tekstu muszą być przetłumaczone.)
   The CEO makes all the key decisions on marketing strategies. (Dyrektor podejmuje wszystkie kluczowe decyzje w sprawie strategii marketingowych.)
   Electrolux is the key player in this market. (Electrolux jest kluczowym graczem na tym rynku.)
 2. crucial ***
  • kluczowy, niezbędny, istotny, ważny
   very important
   The crucial changes must come from within the country itself. (Istotne zmiany muszą nastąpić w samym kraju.)
   You have to answer that crucial question. (Musisz odpowiedzieć na to kluczowe pytanie.)
   He is our team's crucial player. (On jest kluczowym graczem naszej drużyny.)
   This is our crucial issue now. (To jest teraz nasza kluczowa kwestia.)
   zobacz także: vital
 3. critical ****
  • decydujący, kluczowy
   This is the critical part of our experiment. (To jest decydująca część naszego eksperymentu.)
   That year was the critical moment of my life. (Tamten rok był decydującym momentem mojego życia.)
   link synonim: crucial
 4. pivotal *
 5. core , ***
  • podstawowy, główny, najważniejszy, najistotniejszy, kluczowy
   Lack of communication is our core problem. (Brak komunikacji to nasz główny problem.)
   I know the core information about this company. (Znam podstawowe informacje na temat tej firmy.)
   Chicken is the core ingredient in this recipe. (Kurczak to najważniejszy składnik w tym przepisie.)
   You are the core part of my existence. (Ty jesteś najważniejszą częścią mojej egzystencji.)
 6. top of mind , także: top-of-mind
 1. mission critical
 2. of utmost importance , także: of the utmost importance

powered by  eTutor logo