PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"istota" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "istota" po polsku

istota

rzeczownik
 1. being ***
  • istota, stworzenie, jestestwo [UNCOUNTABLE]
   A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
   Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
   Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
   People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)
 2. creature ***
  • stworzenie, istota (np. żywy organizm) [COUNTABLE]
   The creature made no move. (Stworzenie nie poruszyło się.)
   Oh, what a lovely creature! (Ach, co za wspaniała istota!)
 3. core , ***
  • istota, sedno, rdzeń, podstawa, centrum [PLURAL]
   This will be the core of the framework programme. (To będzie rdzeń programu ramowego.)
   With his last question he got to the core. (Ostatnim pytaniem dotknął sedna.)
   link synonim: essence
   zobacz także: heart
 4. essence **
  • istota, sedno (centralna cecha) [SINGULAR]
   It goes to his very essence as a human being. (To kwestia jego sedna jego natury jako istoty ludzkiej.)
   link synonim: core
  • istota, esencja (w filozofii)
   They would, in essence, be doing the same thing all over again. (Oni, w istocie, robiliby to samo od początku.)
 5. meat ***
 6. entity **  
  He claims he met an extraterrestrial entity. (On twierdzi, że spotkał się z istotą pozaziemską.)
 7. substance ***
  • kwintesencja, istota, meritum [SINGULAR]
   The substance of the matter are our children. (Kwintesencją tej sprawy są nasze dzieci.)
   What is the substance of your speech? (Co jest istotą twojego przemówienia?)
 8. sum **
  • istota (czegoś)
   I didn't understand the sum of the speech. (Nie zrozumiałam istoty przemowy.)
 9. kernel
  • sedno, istota
   I think we still haven't touched upon the kernel of the matter. (Myślę, że nadal nie poruszyliśmy sedna sprawy.)
 10. backbone
 11. warp
  • istota (czegoś)
 12. nucleus *
 13. critter , także: crittur
 14. distillation
 15. pith
 16. esse
 17. inwardness
 18. inbeing  
 19. substantia  
 20. nitty-gritty

Powiązane zwroty — "istota"

rzeczownik
rola (istota działania czegoś) = function
duch (istota bez ciała) = spirit
istota sprawy = stuff +3 znaczenia
istota ludzka = human being +1 znaczenie
istota pozaziemska = alien +2 znaczenia
ogr (istota fantastyczna) = ogre
istotność = salience , saliency +2 znaczenia
niziołek (istota pojawiająca się w literaturze i twórczości fantasy) = halfling
czasownik
istnieć = exist +4 znaczenia
idiom
przymiotnik
istotny = big +15 znaczeń
kosmiczny (np. istota) = extraterrestrial , także: extra-terrestrial
przysłówek
istotnie = indeed +10 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo