"stworzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stworzenie" po polsku

stworzenie

rzeczownik
 1. being ***
  • istota, stworzenie, jestestwo [UNCOUNTABLE]
   A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
   Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
   Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
   People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)
 2. creature ***
  • stworzenie, istota (np. żywy organizm) [COUNTABLE]
   The creature made no move. (Stworzenie nie poruszyło się.)
   Oh, what a lovely creature! (Ach, co za wspaniała istota!)
  • stworzenie, stwór (np. z innej planety) [COUNTABLE]
   I believe neither in UFOs nor other creatures. (Nie wierzę ani w UFO, ani w inne stwory.)
   I saw a strange green creature. (Zobaczyłem dziwne zielone stworzenie.)
 3. making *
 4. critter , także: crittur
 5. conceiving
 6. creating
czasownik
 1. create *****   [TRANSITIVE]
  Some candles and wine created a cosy atmosphere. (Kilka świec i wino stworzyło przytulną atmosferę.)
  He worked hard, but he created a masterpiece. (On ciężko pracował, ale stworzył arcydzieło.)
  Our task is to create a new, attractive brand. (Naszym zadaniem jest stworzyć nową, atrakcyjną markę.)
  I'll create something that will take your breath away. (Stworzę coś, co ci zaprze dech w piersiach.)
  We are working hard to create something special. (Ciężko pracujemy, by stworzyć coś wyjątkowego.)
  zobacz także: produce
 2. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [TRANSITIVE]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 3. form ***** , forme old use
  • formować, zakładać, tworzyć [TRANSITIVE]
   They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
   I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 4. generate ***
  • wytwarzać, tworzyć [TRANSITIVE]
   I generated a new computer game. (Stworzyłem nową grę komputerową.)
   Solar panels generate ecological power. (Panele słoneczne wytwarzają ekologiczną energię.)
   zobacz także: produce
 5. make *****   [TRANSITIVE]
  He made the music to this movie by himself. (On stworzył muzykę do tego filmu sam.)
  He makes costumes and props. (On tworzy kostiumy i rekwizyty.)
  She makes music for other artists. (Ona tworzy muzykę dla innych artystów.)
 6. institute ****
  • zakładać, tworzyć (np. stowarzyszenie)
   He instituted a famous boutique in 1920s. (On założył znany butik w latach 20.)
   We want to institute an orphanage. (Chcemy założyć sierociniec.)
 7. produce *****
  • tworzyć, pisać [TRANSITIVE]
   I'm producing a letter to my husband. (Piszę list do mojego męża.)
   He's producing a tv show. (On tworzy program telewizyjny.)
 8. organize American English *** , organise British English
  • organizować, tworzyć (np. jakąś grupę) [TRANSITIVE]
   I organized a group of people wanting to visit Prague. (Utworzyłem grupę ludzi chcących zwiedzić Pragę.)
   I organized a dance club. (Zorganizowałem klub tańca.)
 9. forge **
 10. compose **   formal [TRANSITIVE]
  I composed a recipe for a new salad. (Stworzyłem przepis na nową sałatkę.)
 11. comprise **
  • tworzyć, składać się (na coś) [TRANSITIVE]
   What does it comprise of? (Co się na to składa?)
   The group is comprised of 20 soldiers and 10 police officers. (Grupę tworzy 20 żołnierzy i 10 oficerów policji.)
 12. constitute **
  • ustanawiać, tworzyć [TRANSITIVE]
   The law is constituted for a reason. (Prawo jest ustanowione nie bez powodu.)
   We want to constitute better rules. (Chcemy stworzyć lepsze zasady.)
 13. conceive **
 14. frame ***
  • formułować, tworzyć formal
   The politicians framed the declaration based on neoliberalism. (Polityk sformułował deklarację w oparciu o neoliberalizm.)
   Can you frame a conclusion? (Czy umiesz sformułować wniosek?)
 15. spawn *
phrasal verb
 1. send forth
phrasal verb
 1. make up something *** , make up ***
  • tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
   Can you make a salad up from these ingredients? (Czy możesz stworzyć sałatkę z tych składników?)
   All of these traits make up a perfect companion. (Wszystkie te cechy tworzą idealnego kompana.)
   Teenagers make up most of our customers. (Nastolatki stanowią większość naszych klientów.)
 2. set something up
 3. gin something up
czasownik
 1. spawn *
  • powodować (np. rozruchy), stwarzać (możliwości), pociągać za sobą (następstwa), dawać początek, płodzić (tworzyć coś)
   This decision may spawn additional problems. (Ta decyzja może pociągnąć za sobą dodatkowe problemy.)
   Her death spawned countless films and books. (Jej śmierć dała początek niezliczonej liczbie filmów i książek.)

Powiązane zwroty — "stworzenie"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
phrasal verb
przysłówek
inne

powered by  eTutor logo