MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"rdzeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rdzeń" po polsku

rdzeń

rzeczownik
 1. core , ***
  • istota, sedno, rdzeń, podstawa, centrum [PLURAL]
   This will be the core of the framework programme. (To będzie rdzeń programu ramowego.)
   With his last question he got to the core. (Ostatnim pytaniem dotknął sedna.)
   link synonim: essence
   zobacz także: heart
  • rdzeń [SINGULAR]
   The core of this wire is made from aluminium. (Rdzeń tego kabla jest zrobiony z aluminium.)
 2. marrow
  • rdzeń, szpik kostny
   Our daughter has leukemia and needs a bone marrow transplant. (Nasza córka ma białaczkę i potrzebuje operacji przeszczepu szpiku kostnego.)
   Was your father rejected as a bone marrow donor? (Czy Twój ojciec został odrzucony jako dawca szpiku kostnego ?)
   Bone marrow transplant is a painful operation. (Przeszczep szpiku kostnego to bolesna operacja.)
 3. root ***
 4. nucleus *
  • jądro, rdzeń (główna część) [COUNTABLE]
   Me and Snoop represent the nucleus of the entire ghetto. (Ja i Snoop reprezentujemy jądro całego getta.)
  • rdzeń, zaczątek, istota
 5. base form
 6. medulla
przymiotnik
 1. nucleate
czasownik
 1. nucleate

"rdzeń" — Słownik kolokacji angielskich

base form kolokacja
 1. base rzeczownik + form rzeczownik = rdzeń (wyrazu)
  Luźna kolokacja

  The base form, 'walk', that one might look up in a dictionary, is called the lemma for the word.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo