BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"jądro" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jądro" po polsku

jądro

rzeczownik
 1. nucleus *
  • jądro (atomu) [COUNTABLE]
   Nucleus consists of protons and neutrons. (Jądro składa się z protonów i neutronów.)
  • jądro (komórkowe) [COUNTABLE]
   A single organism, its growth is regulated by the nucleus. (Cały organizm, jego wzrost jest regulowany przez jądro.)
  • jądro, rdzeń (główna część) [COUNTABLE]
   Me and Snoop represent the nucleus of the entire ghetto. (Ja i Snoop reprezentujemy jądro całego getta.)
 2. core , ***
  • jądro (planety) [SINGULAR]
   The earth's core is a hot, molten mix of iron and nickel. (Jądro ziemi jest gorącą, płynną, mieszaniną żelaza i niklu.)
 3. kernel
  • jądro, ziarno
   You know, some people say underneath gossip there's a kernel of truth. (Wiesz, niektórzy mówią, że w każdej plotce jest ziarno prawdy.)
  • jądro (używane np. w naukach komputerowych, w lingwistyce)
   His kernel is called Linux. (Jego jądro nazywa się Linux.)
   This came from the system kernel. (To pojawiło się z jądra systemu.)
 4. testicle , testis , orchis
 5. ball , ****
  • jądro (u mężczyzny) informal [COUNTABLE]
   He lost one of his balls as a result of an unfortunate accident. (On stracił jedno z jąder w wyniku nieszczęśliwego wypadku.)
   The angry woman kicked him in the balls. (Wściekła kobiet kopnęła go w jądra.)
   zobacz także: testicle, balls
 6. spermary  
 7. male gonad

powered by  eTutor logo