BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"konieczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konieczny" po polsku

konieczny

przymiotnik
 1. essential ***
  • niezbędny, podstawowy, konieczny
   He was the essential element in the show. (On był niezbędnym elementem pokazu.)
   Breathing is essential to life. (Oddychanie jest niezbędne do życia.)
   It's essential that you have a first-aid kit in your car. (Jest niezbędne, żebyś miał apteczkę pierwszej pomocy w samochodzie.)
   Milk is the essential ingredient of that cocktail. (Mleko to podstawowy składnik tego koktajlu.)
   Sport is essential for being healthy. (Sport jest niezbędny do bycia zdrowym.)
   Oxygen is essential for living. (Tlen jest niezbędny do życia.)
   Eating healthy food is essential to stay in good shape. (Jedzenie zdrowej żywności jest konieczne, żeby pozostać w dobrej formie.)
   link synonim: necessary
   zobacz także: integral, material
 2. necessary ****
  • potrzebny, niezbędny, konieczny
   I am sure that won't be necessary. (Jestem pewien, że to nie będzie konieczne.)
   He made some necessary changes in his paper. (On dokonał kilku niezbędnych zmian w swojej pracy.)
   Don't call me unless it is absolutely necessary. (Nie dzwoń do mnie, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne.)
   link synonim: essential
 3. required ** , req. (skrót)
  • potrzebny, konieczny, wymagany
   necessary, needed or demanded
   Your services will no longer be required. (Wasze usługi nie będą już potrzebne.)
   Is higher education required? (Czy wyższe wykształcenie jest wymagane?)
   zobacz także: requiredness
 4. indispensable
 5. imperative * , imper. (skrót)
 6. requisite
 7. needful

powered by  eTutor logo