"action" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "action" po angielsku

action *****

obrazek do "action" po polsku
rzeczownik
 1. akcja, działanie [niepoliczalny]
  You must take responsibility for your actions. (Musisz brać odpowiedzialność za swoje działania.)
  That action was very dangerous - you risked your life! (Ta akcja była bardzo niebezpieczna - ryzykowałeś swoim życiem!)
 2. czyn, czynność [policzalny]
  This action was irresponsible. (Ten czyn był nieodpowiedzialny.)
  You have to take responsibility for your actions. (Musisz brać odpowiedzialność za swoje czyny.)
 3. akcja (np. filmu)
  The action in this movie was well-paced. (Akcja w tym filmie miała właściwe tempo.)
  The action takes place in the Victorian era. (Akcja ma miejsce w epoce wiktoriańskiej.)
 4. sprawa (w sądzie), powództwo, pozew [policzalny lub niepoliczalny]
  Next time, we will take action in the court. (Następnym razem wytoczymy powództwo w sądzie.)
 5. akcja (militarna), walka [niepoliczalny]
  The military action was short and well-executed. (Akcja militarna była krótka i dobrze wykonana.)
 6. ruch, praca (np. części ciała), akcja (serca) [policzalny lub niepoliczalny]
  There is a heart action, so he's still alive. (Jest akcja serca, więc on nadal żyje.)
  This watch will monitor your muscle action. (Ten zegarek będzie monitorował działanie twoich mięśni.)
 7. numerek (szybki seks) slang [niepoliczalny]
  I want to get myself some action tonight. (Chcę dziś w nocy zaliczyć sobie szybki numerek.)
  He doesn't love her, it was just an action. (On jej nie kocha, to był tylko numerek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zrobić coś, aby poradzić sobie z danym problemem lub sprawą [przechodni]

Powiązane zwroty — "action"

rzeczownik
reaction = reakcja +4 znaczenia
transaction = transakcja (handlowa), operacja (np. giełdowa)
reverse discrimination , positive discrimination BrE , affirmative action AmE = pozytywna dyskryminacja, akcja afirmacyjna (praktyka dawania miejsc pracy ludziom z dyskryminowanych grup społecznych)
action figure = figurka z ruchomymi kończynami (najczęściej przedstawiająca znaną lub fikcyjną postać)
przysłówek
czasownik
kolokacje

podobne do "action" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "action" po polsku

rzeczownik