PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"podejmować działanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejmować działanie" po polsku

"podejmować działanie" — Słownik kolokacji angielskich

take action kolokacja
  1. take czasownik + action rzeczownik = podejmować działanie
    Bardzo silna kolokacja

    But the board took no action to change the law.