"demand action" — Słownik kolokacji angielskich

demand action kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działanie żądania
  1. demand czasownik + action rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In any case, the situation appears to demand federal action.

powered by  eTutor logo