MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"zacząć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zacząć" po polsku

zacząć

czasownik
 1. start *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Stop chatting! Start working! (Przestań ucinać sobie pogawędki! Zacznij pracować!)
  I'm starting a new project next month. (W przyszłym miesiącu zaczynam nowy projekt.)
  We will start the meeting when everyone comes. (Zaczniemy spotkanie, kiedy wszyscy przyjdą.)
  link synonim: begin
 2. go , *****
 3. go into action
phrasal verb
 1. start up *
 2. set about
 1. get going
  • rozpocząć się, rozpocząć, zacząć
   Would you like anything to drink before we get going? (Czy chcesz się czegoś napić zanim rozpoczniemy?)
phrasal verb
 1. kick off something *
idiom
 1. get rolling
  • rozkręcić się, zacząć coś
   Let's get this party rolling. (Rozkręćmy tę imprezę!)
   We've got the process of cooking rolling. (Zaczęliśmy proces gotowania.)
 2. get the show on the road
czasownik
 1. begin *****
  • zaczynać (robić coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You can begin to eat. (Możesz zacząć jeść.)
   He always begins his day with a cup of coffee. (On zawsze zaczyna dzień filiżanką kawy.)
   He fell down and began to cry. (Przewrócił się i zaczął płakać.)
   Can we begin? (Możemy zacząć?)
   link synonim: start
 2. grow *****
 3. set *****
 4. get started  
  to start, to begin
 5. lead-off , także: leadoff
phrasal verb
 1. strike up
 2. tee off
phrasal verb
 1. start off *  
  The movie just started off. (Film właśnie się zaczął.)
  I can't wait for Christmas to start off. (Nie mogę się doczekać, aż zaczną się święta Bożego Narodzenia.)
czasownik
 1. originate *
 2. dawn **
  • zaczynać się, rozpoczynać się, nastać (np. nowa era) literary
   A new era has just dawned. You'll see what happens. (Nowa era właśnie nastała. Zobaczysz, co się stanie.)
   A new chapter has dawned and I can't wait for the future. (Rozpoczął się nowy rozdział i nie mogę doczekać się przyszłości.)
phrasal verb
 1. come on *** , także: c'mon informal
  • zaczynać się (np. program telewizyjny) spoken
   How I Met Your Mother came on and I stopped working. (Zaczęło się Jak Poznałem Waszą Matkę i przestałem pracować.)
   My favourite song came on and I started dancing. (Zaczęła się moja ulubiona piosenka i zacząłem tańczyć.)

Powiązane zwroty — "zacząć"

czasownik
phrasal verb
inne
idiom
rzeczownik
zmienianie (zacząć robić coś innego, używać czegoś innego) = changing
zaczątek = nucleus +5 znaczeń
inne

"zacząć" — Słownik kolokacji angielskich

set about kolokacja
 1. set czasownik + about przyimek = rozpocząć, zacząć
  Silna kolokacja

  She turned everyone else out of her room and set about it.

  Podobne kolokacje:
go into action kolokacja
 1. go czasownik + action rzeczownik = zacząć (coś robić), przejść do działania, wkroczyć do akcji
  Zwykła kolokacja

  In summer 835, the plan began to go into action.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo