Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"zacząć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zacząć" po polsku

zacząć

obrazek do "start" po polsku
czasownik
 1. start *****   [przechodni/nieprzechodni]
  Stop chatting! Start working! (Przestań ucinać sobie pogawędki! Zacznij pracować!)
  I'm starting a new project next month. (W przyszłym miesiącu zaczynam nowy projekt.)
  We will start the meeting when everyone comes. (Zaczniemy spotkanie, kiedy wszyscy przyjdą.)
  link synonim: begin
 2. go , *****
 3. go into action
phrasal verb
 1. start up *
 2. set about
 3. touch off
 1. get going
  • rozpocząć się, rozpocząć, zacząć
   Would you like anything to drink before we get going? (Czy chcesz się czegoś napić zanim rozpoczniemy?)
 2. set on foot
phrasal verb
 1. kick off something potocznie *
idiom
 1. get rolling
  • rozkręcić się, zacząć coś
   Let's get this party rolling. (Rozkręćmy tę imprezę!)
   We've got the process of cooking rolling. (Zaczęliśmy proces gotowania.)
 2. get the ball rolling , start the ball rolling , set the ball rolling
  • rozpoczynać coś, zacząć coś
   Who'd like to get the ball rolling? (Kto chciałby zacząć?)
   Let's start the ball rolling with the summary of the last week. (Zacznijmy od podsumowania zeszłego tygodnia.)
 3. get the show on the road
czasownik
 1. begin *****
  • zaczynać (robić coś) [przechodni/nieprzechodni]
   You can begin to eat. (Możesz zacząć jeść.)
   He always begins his day with a cup of coffee. (On zawsze zaczyna dzień filiżanką kawy.)
   He fell down and began to cry. (Przewrócił się i zaczął płakać.)
   Can we begin? (Możemy zacząć?)
   link synonim: start
 2. grow , *****
 3. set *****
 4. get started  
  to start, to begin
  Let's get started. (Zaczynajmy.)
 5. lead-off , także: leadoff
phrasal verb
 1. strike up
 2. tee off
phrasal verb
 1. start off *  
  The movie just started off. (Film właśnie się zaczął.)
  I can't wait for Christmas to start off. (Nie mogę się doczekać, aż zaczną się święta Bożego Narodzenia.)
czasownik
 1. originate *
 2. dawn **
phrasal verb
 1. come on *** , także: c'mon potocznie

Powiązane zwroty — "zacząć"

czasownik
phrasal verb
inne
inne
idiom
rzeczownik

"zacząć" — Słownik kolokacji angielskich

touch off kolokacja
 1. touch czasownik + off particle = powodować, wywoływać, wywołać, zaczynać, zacząć
  Bardzo silna kolokacja

  The news touched off a drop of nearly 14 percent in the company's stock.

  Podobne kolokacje:
set about kolokacja
 1. set czasownik + about przyimek = rozpocząć, zacząć
  Silna kolokacja

  She turned everyone else out of her room and set about it.

  Podobne kolokacje:
go into action kolokacja
 1. go czasownik + action rzeczownik = zacząć (coś robić), przejść do działania, wkroczyć do akcji
  Zwykła kolokacja

  In summer 835, the plan began to go into action.

  Podobne kolokacje: