ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"begin with something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "begin with something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

begin with something ***

czasownik
  1. zacząć od czegoś
    Let's begin with choosing a name for our company. (Zacznijmy od wybrania nazwy dla naszej firmy.)
    He began with introducing himself. (On zaczął od przedstawienia się.)
  2. zaczynać się od czegoś (o książce, filmie)
    This book begins with a description of an old house. (Ta książka zaczyna się od opisu starego domu.)
    A good film should begin with an introduction of main characters. (Dobry film powinien zaczynać się od wprowadzenia głównych bohaterów.)