MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"przede wszystkim" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przede wszystkim" po polsku

przede wszystkim

przysłówek
 1. primarily ***
  • głównie, przede wszystkim, zasadniczo
   My mom primarily cleans and cooks. (Moja mama głównie sprząta i gotuje.)
   He is known primarily for his work in the field of linguistics. (On jest znany przede wszystkim ze swojej pracy w dziedzinie językoznawstwa.)
 2. essentially ***
  • przede wszystkim, nade wszystko
   My job is essentially to make sure I'm bringing us home safely. (Moim zadaniem jest nade wszystko upewnienie się, że bezpiecznie doprowadzam nas do domu.)
   We have to essentially help him. (Nade wszystko musimy mu pomóc.)
 3. most of all
  • przede wszystkim, najbardziej
   Have a sunny, warm, and, most of all, safe vacation. (Obyś miał słoneczne, ciepłe, i przede wszystkim bezpieczne wakacje.)
   I admire his courage most of all. (Przede wszystkim podziwiam jego odwagę.)
   I love you most of all. (Kocham cię najbardziej ze wszystkich.)
 4. imprimis
 5. pre-eminently , także: preeminently
 1. first thing **  
  First thing you have to learn is where to change your money. (Przede wszystim musisz się dowiedzieć, gdzie wymieniać pieniądze.)
 2. above all * , above all else
 3. first of all
  • po pierwsze, przede wszystkim (używane przy rozpoczynaniu wypowiedzi)
   first, firstly
   First of all, tell me what happened. (Po pierwsze, powiedz mi, co się stało.)
   First of all, decide which school you want to attend. (Po pierwsze, zdecyduj, do której szkoły chcesz chodzić.)
   First of all, you have to clean your room. (Po pierwsze, musisz posprzątać swój pokój.)
 4. first off
 5. to begin with
 6. in the first place  
 7. first and foremost

powered by  eTutor logo