ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"rozpoczynać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpoczynać się" po polsku

rozpoczynać się

czasownik
 1. start *****
  • startować, rozpoczynać się, zaczynać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The festival starts in May. (Festiwal rozpoczyna się w maju.)
   What time does the match start? (O której godzinie rozpoczyna się mecz?)
   The performance starts in the evening. (Występ rozpoczyna się wieczorem.)
   The movie starts in ten minutes. (Film zaczyna się za dziesięć minut.)
   przeciwieństwo: end
 2. begin *****
  • zaczynać się, rozpoczynać się [INTRANSITIVE]
   What time does the meeting begin? (O której godzinie zaczyna się spotkanie?)
   We began working on the project two months ago. (Zaczęliśmy pracować nad projektem dwa miesiące temu.)
   How did your career begin? (Jak zaczęła się twoja kariera?)
   link synonim: start
 3. commence
  • rozpoczynać się, rozpocząć się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The ceremony will commence at 11 o'clock. (Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.)
   The exam hasn't commenced yet. (Egzamin się jeszcze nie rozpoczął.)
 4. dawn **
  • zaczynać się, rozpoczynać się, nastać (np. nowa era) literary
   A new era has just dawned. You'll see what happens. (Nowa era właśnie nastała. Zobaczysz, co się stanie.)
   A new chapter has dawned and I can't wait for the future. (Rozpoczął się nowy rozdział i nie mogę doczekać się przyszłości.)
 5. get underway  
 6. break *****
  • rozpętywać się, rozpoczynać się (np. burza, sztorm) [INTRANSITIVE]
   Let's get inside before the storm breaks. (Wejdźmy do środka zanim rozpęta się burza.)
   We were in the middle of the sea when the storm broke. (Byliśmy na środku morza, kiedy rozpoczął się sztorm.)
phrasal verb
 1. kick off *  
  to start, to begin
  The skiing season kicks off this Saturday. (Sezon narciarski rozpoczyna się w tę sobotę.)
  The Olympic Games kicked off on August 5. (Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się 5 sierpnia.)

rozpoczynać się, rozpoczynać

czasownik
 1. set *****
  • rozpoczynać, rozpoczynać się [TRANSITIVE]
   Let's set our game. (Rozpocznijmy naszą grę.)
   She set the meeting with a 5 minute delay. (Ona rozpoczęła spotkanie z 5 minutowym opóźnieniem.)
phrasal verb
 1. set out ** , set off *
  • wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
   I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
   We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
   She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
   I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)
 2. set about
czasownik
 1. unleash *
 2. go , *****
 3. kick-start
 1. get going
czasownik
 1. begin *****
 2. launch ***
  • rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
   The campaign was launched to prevent breast cancer. (Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.)
   They launched a new Ferrari model in 2014. (Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.)
 3. start *****   [TRANSITIVE]
  Let's start our meeting. (Rozpocznijmy nasze spotkanie.)
  I'll be late, you can start without me. (Spóźnię się, możecie rozpocząć beze mnie.)
 4. forge **
 5. commence
 6. set *****
 7. inaugurate
 8. enter ****
  • rozpoczynać (okres, kiedy coś się dzieje) [TRANSITIVE]
   We entered the time of crisis. (Rozpoczęliśmy kryzysowy okres.)
   My son is twelve, he enters his puberty. (Mój syn ma dwanaście lat, rozpoczyna okres dojrzewania.)
 9. lead-off , także: leadoff
phrasal verb
 1. set off *
 2. start out **  
  My career as a model started when I was 16. (Moja kariera modela rozpoczęła się, gdy miałem 16 lat.)
 3. embark on something * , embark upon something
 4. kick off *  
  to start or begin
  The band kicked off with my favourite song. (Zespół rozpoczął moją ulubioną piosenką.)
  Let's kick our meeting off, shall we? (Rozpocznijmy nasze spotkanie.)
 5. open up **
 6. strike up
 7. enter on , enter upon
 8. bully off , bully-off
 9. launch out
phrasal verb
 1. kick off something *
 2. enter into something *  
 3. set about doing something
idiom
 1. get something under way
 2. get the show on the road
phrasal verb
 1. start something off  
 2. open something up
idiom
 1. get the ball rolling  

powered by  eTutor logo