"stem" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stem" po angielsku

stem ***

stem, causing the shisha
rzeczownik
 1. nóżka (np. kieliszka) [policzalny]
  You should always hold the wine glass by the stem. (Powinno się zawsze trzymać kieliszek za nóżkę.)
  The glass has broken at the stem. (Kieliszek rozbił się na nóżce.)
 2. cybuch (do palenia tytoniu) [policzalny]
  He held his pipe by the stem. (On trzymał swoją fajkę za cybuch.)
 3. temat wyrazu (część wyrazu, która nie podlega odmianie) [policzalny]
  This structure has a verb stem. (To złożenie ma temat czasownikowy.)
 4. dziobnica (na statku) termin techniczny [policzalny]
  The stem of the ship is the only thing that remained intact from the wreck. (Dziobnica statku była jedyną nienaruszoną częścią wraku.)
 5. mostek (w rowerze)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. powstrzymywać [przechodni]
  He stemmed me from saying that. (On powstrzymał mnie od powiedzenia tego.)
  We have to stem him, he can't do this! (Musimy go powstrzymać, nie może tego zrobić!)
  This government is consciously stemming progress. (Ten rząd świadomie powstrzymuje postęp.)
 2. tamować oficjalnie [przechodni]
  Move your car, you are stemming the traffic! (Przeparkuj swój samochód, tamujesz ruch!)
  We need to stem the blood flow from the wound. (Musimy zatamować przepływ krwi z rany.)
 3. pochodzić, wynikać, pojawiać się (np. o problemie)
  This problem stems from your lack of trust. (Ten problem wynika z twojego braku zaufania.)
  link synonimy: derive, originate, arise
 4. odszypułkować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

stem **
stalk *

obrazek do "stem" po polsku
rzeczownik
 1. łodyga
  Cut a centimetre off the bottom of the stems before you put the roses in water. (Odetnij centymetr łodygi zanim włożysz róże do wody.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka)
  Akronim STEM to nowoczesna koncepcja kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Powiązane zwroty — "stem"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
stemmed = z łodygą +3 znaczenia
kolokacje

"stem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stem" po polsku

 1. Science, Technology, Engineering, Mathematics , STEM (skrót)
  • STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka)
   Akronim STEM to nowoczesna koncepcja kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Powiązane zwroty — "stem"

rzeczownik