łodyga

stem, stalk

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Cut a centimetre off the bottom of the stems before you put the roses in water. = Odetnij centymetr łodygi zanim włożysz róże do wody.