"łodyga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łodyga" po polsku

"łodyga" — Słownik kolokacji angielskich

plant stem kolokacja
  1. plant rzeczownik + stem rzeczownik = łodyga
    Zwykła kolokacja

    In Malawi headache is treated by binding the head with the plant stem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo