"ustrój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustrój" po polsku

ustrój

rzeczownik
 1. the system ***
  • reżim, ustrój
   He tries to overturn the democratic system and introduce communism. (On próbuje obalić ustrój demokratyczny i wprowadzić komunizm.)
   The system provoked young people to protest. (Reżim zmusił młodych ludzi do protestu.)
   Is the system in China still communist? (Czy ustrój w Chinach jest nadal komunistyczny?)
 2. organism **
  • organizm, ustrój [COUNTABLE]
   Incorrect application results in organism failures that manifest themselves as cancer. (Niewłaściwe stosowanie powoduje szkody w organizmie, ujawniające się w postaci nowotworu.)

powered by  eTutor logo