"reżim" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "reżim" po polsku — Słownik angielsko-polski

reżim

"Reżim Kadafiego upadnie
rzeczownik
 1. the system ***
  • reżim, ustrój
   He tries to overturn the democratic system and introduce communism. (On próbuje obalić ustrój demokratyczny i wprowadzić komunizm.)
   The system provoked young people to protest. (Reżim zmusił młodych ludzi do protestu.)
   Is the system in China still communist? (Czy ustrój w Chinach jest nadal komunistyczny?)
 2. regime ***
  • reżim, ustrój polityczny [COUNTABLE]
   The communist regime reigned in Poland for more than 50 years. (Reżim komunistyczny panował w Polsce przez ponad 50 lat.)
   The citizens fought for a better regime. (Obywatele walczyli o lepszy ustrój polityczny.)
 3. regimen *
  • reżim (zestaw reguł)
   In training, you'll spend a year repeating tasks, following checklists, adapting to a regimen. (Szkoląc się, przez rok powtarzacie zadania, trzymając się list kontrolnych, dostosowując się do reżimu.)
 4. regimentation
 5. mode of government
 6. regime theory