"the system" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the system" po angielsku

the system ***

rzeczownik
 1. reżim, ustrój
  He tries to overturn the democratic system and introduce communism. (On próbuje obalić ustrój demokratyczny i wprowadzić komunizm.)
  The system provoked young people to protest. (Reżim zmusił młodych ludzi do protestu.)
  Is the system in China still communist? (Czy ustrój w Chinach jest nadal komunistyczny?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

system ***** , syst. (skrót)

Układ SiS771 jest tutaj
rzeczownik
 1. system, układ, sieć [COUNTABLE]
  Our working system has never failed us before. (Nasz system pracy nigdy wcześniej nas nie zawiódł.)
  This is a very complicated system. It is difficult to explain it. (To jest bardzo skomplikowany układ. Trudno go wyjaśnić.)
  zobacz także: plan, organization
 2. sposób, metoda [COUNTABLE]
  This is the best system to get what you want. (To jest najlepszy sposób na dostanie tego, czego chcesz.)
  You should try my system - it always works. (Powinieneś spróbować mojej metody - zawsze działa.)
 3. organizm

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. czyjś organizm
  Her system is shutting down, you need to prepare for the worst. (Jej organizm obumiera, musicie przygotować się na najgorsze.)
  I have a strong system, I will fight this cancer. (Mam silny organizm, będę walczyć z tym rakiem.)

Powiązane zwroty — "the system"

rzeczownik
czasownik
Zobacz także: perpetuate the systemthe Solar Systemsystem of valuesthe feudal systemthe metric systemthe Copernican systemthe Ptolemaic systemthe Continental Systemtesting the systemgame the systemsetting up the systembug in the systembuck the systemagents affecting the gastrointestinal systemconducting system of the hearttuberculosis of the genitourinary systemtuberculosis of the nervous systemplanet of the Solar Systemprinciple of the system of lawhierarchy of the legal systemsefficiency of the judicial systemprotecting the selective distribution systemrules for implementing the systemsystems implementing the structural fundsfirst-past-the-post systemplanets of the Solar Systemchanges in the form of government, changes in the political system, changes in the state systemdiseases of the autonomic nervous systemdisorder of the autonomic nervous systemelectrical conduction system of the heartnorm closing the system of lawthorough reform of the education systemprotection of the selective distribution systemmonitor the aircraft systemsformation and evolution of the Solar Systemsurface features of bodies of the Solar Systemsystem of quantitiessystem of tariffssystem of restrictionssystem of awards for good worksystem of classificationsystem of coinagesystem of collective securitysystem of descending penal responsibilitiessystem of justicesystem of lawsystem of legal protection agenciessystem of matrimonial property rightssystem of penal responsibilitysystem of penalties cumulationsystem of proportional representationsystem of separated estates in matrimonysystem of unitssystem of linear equationssystem for health control of imports from third countries at frontier inspection postssystem of allocation in advancesystem of flat-rate taxationsystem of generalised preferencessystem of import and export licencessystem for the identification and registration of bovine animalssystem of multilateral asset settlementsystem of national regional aidsystem of obligatory bilateral conversionsystem of the European Communities' own resourcessystem of short-term monetary supportsystem of undistorted competitionsystem of land usesystem of individual identification of bovine animalssystem of own resources of the Communitysystem of separate estates in matrimonysystem of anti-dumping tariffsystem of marketingsystem of quotassystem of equationssystem-on-a-chip, SoCpreferential regime, preference system, system of preferencesSystem of a DownScience, Technology, Engineering, Mathematics, STEM

powered by  eTutor logo