"sieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sieć" po polsku

sieć

obrazek do "web" po polsku 2.1 Web Architecture obrazek do "network" po polsku
rzeczownik
 1. system ***** , syst. (skrót)
  • system, układ, sieć [policzalny]
   Our working system has never failed us before. (Nasz system pracy nigdy wcześniej nas nie zawiódł.)
   This is a very complicated system. It is difficult to explain it. (To jest bardzo skomplikowany układ. Trudno go wyjaśnić.)
   zobacz także: plan, organization
 2. web ****
 3. network ****
  • sieć (np. telefoniczna, kolejowa) [policzalny]
   A popular telephone network changed its name. (Znana sieć telefoniczna zmieniła nazwę.)
   The railway network is being taken over by another company. (Sieć kolejowa jest przejmowana przez inną firmę.)
  • sieć (komputerowa) [policzalny]
   There are 10 computers on this network. (W tej sieci jest 10 komputerów.)
  • sieć, organizacja (grupa ludzi) [policzalny]
   We discovered a secret network of burglars. (Odkryliśmy sekretną siatkę włamywaczy.)
   The police arrested a huge network of drug dealers. (Policja aresztowała potężną siatkę handlarzy narkotyków.)
 4. chain ***
  • sieć (np. sklepów, hoteli, kin) [policzalny]
   Carrefour is a chain of French stores. (Carrefour to sieć francuskich sklepów.)
   I don't go to chain cinemas, I prefer more cosy ones. (Nie chodzę do sieci kin, wolę kina bardziej kameralne.)
 5. netting
 6. nexus
 7. dragnet
 8. crisscross , criss-cross
 9. WWW , World Wide Web , the Web
 10. omentum  
 11. rete , także: retia  
 12. meshwork
 13. reticulation
 14. trammel
  • sieć (do łapania ryb lub ptaków)
przymiotnik
 1. netlike
 2. webby
 3. weblike