ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"Fox" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Fox" po angielsku

nazwa własna
 1. Fox Broadcasting Company (jedna z głównych amerykańskich stacji telewizyjnych)
  Fox is the television for a conservative viewer. (Fox to telewizja dla konserwatywnego widza.)
  Rupert Murdoch is the owner of Fox. (Rupert Murdoch jest właścicielem Fox.)

Fox ***

nazwa własna
 1. Fox (sieć sklepów odzieżowy)
  "Where did you buy these shoes?" "In Fox." ("Gdzie kupiłaś te buty?" "W Foxie.")
obrazek do "fox" po polsku Fox - Wikipedia Hilariously Bad Taxidermy Is Hilariously Bad | Bad taxidermy ...
rzeczownik
 1. lis [policzalny]
  We saw a big brown fox. (Zobaczyliśmy dużego brązowego lisa.)
  Our hens were attacked by a fox. (Nasze kury zostały zaatakowane przez lisa.)
 2. osoba przebiegła potocznie [policzalny]
  He's a fox, be careful. (On jest przebiegłą osobą, bądź ostrożny.)
  My son is a fox, so I'm sure he'll be alright. (Mój syn jest osobą przebiegłą, więc jestem pewny, że nic mu nie będzie.)
 3. futro lisa [niepoliczalny]
  She bought a scarf made of fox. (Ona kupiła szalik zrobiony z futra lisa.)
  Is this fox real? (Czy to futro lisa jest prawdziwe?)
czasownik
 1. dezorientować  BrE potocznie
  I can't talk with you. You're always foxing me. (Nie mogę z tobą rozmawiać. Ty zawsze mnie dezorientujesz.)
  This new building foxed me and I got lost. (Ten nowy budynek zdezorientował mnie i się zgubiłem.)
 2. przechytrzyć, zwieść na manowce
  We have to fox them, they can't find us! (Musimy ich przechytrzyć, nie mogą nas znaleźć!)
  He foxed me with his lies. (On zwiódł mnie na manowce swoimi kłamstwami.)
  zobacz także: be had

Powiązane zwroty — "Fox"

rzeczownik
idiom
stone fox potocznie = szprycha, laska (o atrakcyjnej kobiecie)
czasownik
przymiotnik
kolokacje

"Fox" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Fox" po polsku

Fox

nazwa własna
 1. Fox ***

powered by  eTutor logo